Nyheter

Jönköping är Årets medmänskliga kommun 2019

Jönköping kommun tilldelas Raoul Wallenberg Academys pris Årets medmänskliga kommun för ett rättighets- och inkluderingstänk i alla deras verksamheter. Kommunen har inte bara utformat en genomgripande strategi utan har även lyckats tillämpa den väl i praktiken. 

Jönköping kommun tilldelas Raoul Wallenberg Academys pris Årets medmänskliga kommun för ett rättighets- och inkluderingstänk i alla deras verksamheter. Kommunen har inte bara utformat en genomgripande strategi utan har även lyckats tillämpa den väl i praktiken. 

Juryn har utsett 2019 års vinnare av priset Årets medmänskliga kommun utifrån förslag inskickade från kommuntjänstemän.

⎼ Vi är naturligtvis väldigt glada och hedrade att få den här utmärkelsen. I Jönköpings kommun har vi en gemenskap som utgår från grundläggande värderingar om människors lika värde. Vi arbetar aktivt med bland annat frågor kring jämställdhet, integration och rättigheter för barn och funktionshindrade. Där är också korsbefruktningen mellan kommunens verksamheter och det ideella föreningslivet väldigt viktigt, säger Ilan De Basso, kommunalråd (S).

⎼ Vi, Raoul Wallenberg Academy, vill inspirera och motivera kommuner i Sverige till att utveckla sitt rättighets- och inklueringsarbete för medborgarna, säger Johanna Westien, t.f. generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

Kommunen arbetar med att synliggöra begränsande normer och strukturer i sin verksamheter. Målet är att låta kommunens värdegrund och de mänskliga rättigheterna genomsyra arbetet. I värdegrunden finns principer som jämlikhet, icke-diskriminering, inkludering, delaktighet, transparens och ansvar. Berörda medarbetare och chefer i kommunen chefer får utbildning i jämställdhet, normkritik och social hållbarhet. De arbetar med fiktiva case där kommuntjänstemän lär sig implementera mänskliga rättigheter praktiskt i verksamheten. Varje år genomförs en inspirationsdag för att lyfta vikten av och skapa inspiration om hur olika verksamheter kan arbeta med mänskliga rättigheter hos sig.

Medborgardialog innebär möjlighet till inflytande och delaktighet. Jönköping kommun genomför både öppna dialogmöten och uppsökande verksamhet för att möta de människor som inte alltid får möjlighet, eller tar sig friheten, att möta kommunens representanter. Varje år genomförs en undersökning bland unga för att få deras syn på samhället, där svaren är ett viktigt verktyg för att ungdomarnas röst blir hörd i de kommunala verksamheterna. Unga personer i Jönköpings kommun kan även söka pengar för att arrangera olika ungdomsinitiativ och förverkliga sina tankar med ekonomisk hjälp och tips från kommunen.

⎼ Jönköping kommun jobbar inte enbart för unga utan även med unga. Det är utställningen “Normstorm”, initiativet “Dags för EU-tjafs” och HBTQ-utbildning för tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen några bra exempel på. Vi ser Jönköping som en förebild i arbetet med att inkludera unga, säger Nadine Ghawi, strateg Vision och medlem i juryn för priset.

Vid årsskiftet gör Jönköping kommun ett barnbokslut som belyser hur arbetet med barnets rättigheter sett ut och vilka utmaningar som finns att arbeta vidare med. På så vis lyfts frågan om barns och ungas livsvillkor och rättigheter både på verksamhets- och politisk nivå. 

I Jönköpings skolor pågår kunskapsinsatser kring normer, våldsprevention, barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Kommunen har en samverkansstruktur kring psykisk, fysisk och social hälsa för barn och ungdomar. De erbjuder vägledning och stöd till föräldrar för att möta vardagens utmaningar. Kommunen har ämnes- eller målgruppsanpassade fritidsgårdar för att nå ungdomar i deras egna intresseområden. Det finns även en HBTQ-diplomerad fritidsgård. På samtliga fritidsgårdar finns styrgrupper och ansvarsgrupper.

OM PRISET:

Med utmärkelsen “Årets Medmänskliga kommun” vill Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.
Raoul Wallenberg Academy delar ut priset under en ceremoni på Fotografiska i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti – Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Under ceremonin delas även Raoul Wallenbergpriset, utmärkelsen Ungt Kurage och Årets Changemaker ut.
Juryn består av Emil Broberg, tredje vice ordförande SKL, Morten Kjaerum, Direktör Raoul Wallenberg Institutet, Aida Hadzialic, Partner & Director på Nordic West Office (tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister), Nadine Ghawi, strategisk rådgivare Vision, samt Bismillah Zahedi, tidigare vinnare av utmärkelsen Ungt Kurage,samt ambassadör för IT-guide.
2018 tilldelades Falköpings kommun utmärkelsen.