Jämställt försörjningsstöd för minskat ekonomiskt våld

Regeringen vill göra en översyn av landets kommuner. Fördelas försörjningsstödet lika mellan män och kvinnor?
Jämställt försörjningsstöd i Tingsryd har lett till en nationell utredning av hur kommunerna fördelar försörjningsstödet. Foto: Tingsryds kommun

Regeringen vill göra en översyn av landets kommuner. Fördelas försörjningsstödet lika mellan män och kvinnor?

Tingsryds beslut att fördela försörjningsstödet lika till båda parter i ett förhållande har lett till en nationell översyn av om bidraget fördelas jämställt av Socialtjänsten. En kartläggning ska visa om män och kvinnor i landets kommuner har samma möjligheter till en egen ekonomi och därmed minskar risken för ekonomiskt våld.

Inför helgen rapporterade Sveriges radio att Tingsryds kommun ska börja med att betala ut försörjningsstödet i lika delar till både parterna i en relation.

I flera av landets kommuner har bidraget betalats ut till mannen, vilket gör att kvinnan riskerar att hamna i ekonomiskt underläge.

Socialtjänstens handläggare frågar de som söker bidrag om vilket konto pengarna ska gå till. För handläggarna i Tingsryd, som mött många nyanlända under det senaste året, blev ett mönster tydligt.

– Vi börjar alltid med att fråga vems konto de vill ha det utbetalt på, och då märkte vi en klar fördelning, att det oftast var till mannens konto som alla pengar skulle fördelas, berättar Evelina Magnusson som är chef över individ- och familjeomsorgen i Tingsryds kommun till Sveriges radios reporter.

Men mönstret går igen även i svenskföddas relationer insåg Socialtjänsten efter att ha tittat närmare på problematiken. Men det har inte ifrågasatts på samma vis. Går vi en bit tillbaka i tiden så har mannen oftare hand om pengarna och räkningarna i en relation och äldre kvinnor har oftare hand om hem och matlagning.

I förra beslutade politikerna i Tingsryds kommun att allt försörjningsstöd, det som förr kallades socialbidrag, ska delas och betalas ut lika till båda parter i ett gemensamt hushåll. Kommunen vill på så vis motverka så kallat ekonomiska våld.

När Socialtjänsten möter kvinnor som utsatts för våld i relationen så har problemet oftast börjat med psykiskt och ekonomiskt våld. Kvinnorna inte får bestämma över var hushållets tillgångar ska gå, de har heller inget eget konto och har därmed svårt att lämna mannen då de inte kan göra så mycket som ett inköp av en bussbiljett utan att partnern vet om detta.

Det finns ingen komplett bild av hur det ser ut i landet. Kommuner gör olika när de fördelar ekonomiskt bistånd.

Regeringen förbereder nu en översyn av jämställdheten när det gäller försörjningsstöd. Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) tycker att fler kommuner borde följa Tingsryds exempel. Hon menar att jämställdhet ska genomsyra socialtjänstens och alla andra myndigheters arbete.

Översynen ska börja med en kartläggning av hur kommunerna jobbar med försörjningsstödet.

– Det är väldigt viktigt att all verksamhet och våra gemensamma medel främjar jämställdhet och gynnar makt över sitt eget liv och de pengar man har. Att man har ett eget arbete eller annan egen försörjning. Det är grunden för jämställdhet, säger Åsa Regnér till Sveriges radios reporter.  

Related posts