Nyheter

”Jag vänder mig direkt till de drabbade kvinnorna”

Jessica MacDowall skriver om hur lätt det är att hamna i en våldsam relation. Foto: Gabriel Liljevall

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. Därför vill vi tipsa om Jessica MacDowall, som med sin bok ”En våldsam kärlek” vill lyfta debatten om mäns våld mot kvinnor och synliggöra samhällsproblemet.

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. Därför vill vi tipsa om Jessica MacDowall, som med sin bok ”En våldsam kärlek” vill lyfta debatten om mäns våld mot kvinnor och synliggöra samhällsproblemet.

Jessica MacDowalls självbiografiska ”En våldsam kärlek” är ett starkt vittnesmål om män som slår och kvinnor som inte vågar gå. När Jessica möter Sebastian på sin bästa väns bröllop blir hon omedelbart förälskad. Han är snygg, smart och framgångsrik. Han får henne att skratta, hon känner sig åtrådd. Snart blir de sambor, gifter sig och får barn, samtidigt som Jessicas karriär som tv-producent tar fart. Det går fort – kanske alltför fort. De är det perfekta paret, men bakom den tjusiga fasaden går livet överstyr.

– Boken utgår från mitt eget liv, men precis som tidigare vill jag spegla ett av vår tids största samhällsproblem: våld i nära relationer. För min historia är min, men den är tyvärr inte unik. Den vittnar om hur lätt det är att hamna i en våldsam relation och hur oerhört svårt det är att på egen hand ta sig ut, såväl emotionellt som ekonomiskt och juridiskt, säger Jessica MacDowall i en nyhetsintervju på Bokförlaget Forums hemsida.

MacDowall blottar en spiral av våld, medberoende, skam och skuld, och berättar hudlöst om kampen för att finna en väg ut, inte minst för barnens skull. Allt i ett samhälle där bevisbördan ligger på offret och inte på förövaren.

De strukturer som bidrar till att män behandlar kvinnor illa, och gör att de tillåts fortsätta med det, är ett ämne som MacDowall ständigt återkommit till i sitt yrke som producent. Hennes inblick i de livsöden som mäns våld mot kvinnor leder till har även medfört att hon bjudits in till flertalet morgonsoffor och nyhetsprogram. Dokumentärserien En våldsam kärlek används i dag i Polishögskolans undervisning samt på vissa juridikprogram i Sverige.

– Syftet med boken är att ge en inblick i ett stort samhällsproblem. Jag vänder mig direkt till de drabbade kvinnorna, men också till den breda allmänheten. Vi behöver alla upplysas om mekanismerna bakom våld i nära relationer och lära oss känna igen varningstecken så att vi kan agera.
Boken släpps idag den 2 mars på Bokförlaget Forum och finns där böcker finns.