IVO ska inrätta ett register för HVB-hem

IVO får i uppdrag av Regeringen att inrätta ett nytt sökbart omsorgsregister för HVB-hem. Det ska underlätta för kommunerna vid placering av ungdomar.
Socialminister Lena Hallengren kallade till pressträff om HVB. Foto: Regeringen

IVO får i uppdrag av Regeringen att inrätta ett nytt sökbart omsorgsregister för HVB-hem. Det ska underlätta för kommunerna vid placering av ungdomar.

IVO får i uppdrag av Regeringen att inrätta ett nytt sökbart omsorgsregister för HVB-hem. Det ska underlätta för kommunerna vid placering av ungdomar. SKR har efterfrågat ett register i ett års tid. Som det är nu finns ingen gemensam data över uppföljning och kvalitet.

Regeringen bjöd in till en pressträff den 10 mars för att presentera att de nu ger IVO i uppdrag att inrätta ett nytt sökbart omsorgsregister för HVB-hem. 

– Registret ska underlätta för kommunerna att undvika att placera ungdomar på hem där de tidigare framkommit missförhållanden och för att få en bättre matchning, säger socialminister Lena Hallengren.

Reformen gäller kommunens HVB-hem och stödboenden för barn och ungdomar behöver byta miljö och bostad, antingen frivilligt eller med tvång, LVU. Idag finns det 826 aktiva HVB-hem där det bor totalt 5 500 barn. Utöver det finns stödboenden och SiS-hem som staten ansvarar för.
– Kvaliteten i de här hemmen behöver bli bättre. Den som är ansvar för placeringarna behöver få bättre kunskap om vilken vård som bedrivs på respektive hem, men också resultatet av tidigare placeringar. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2022. Det nya registret ska även här kunna underlätta vid kommunernas upphandlingar av hem inför placeringar.

– Det här bygger på det förslag som SKR lämnade in för ett år sedan. Vi har efterfrågat ett register för HVB-hem. Det är svårt att upptäcka var bristerna finns. Idag finns ingen data hur det går för barnen och vilken kvalitet det är på hemmen, säger Arion Chryssafis på SKR.
Han hoppas att registret ska leda till att kvaliteten höjs.

– Det är alltid viktigt att lyfta kvaliteten, det skapar konkurrens och det kan leda till att oseriösa aktörer försvinner.

Lena Hallengren ville dock förtydliga att registret inte bara ska upptäcka missförhållanden.
– Det får inte vara så att vi har dåliga boenden och att dessa upptäcks vid en uppföljning. Vi har IVO till att göra tillsyn. Men har man fått en anmärkning så ska kommunerna kunna se det och även se vilka åtgärder man har vidtagit för att rätta till det. 

Related posts