Äldreomsorg

IVO ökar tillsynen på särskilda boenden för äldre

IVO uppmärksammade allvarliga brister på cirka vart tionde boende.
Följer upp allvarliga brister som upptäcktes på cirka vart tionde boende.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inleder nu en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre.

– Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

Tillsynen sker mot bakgrund av IVO:s egna iakttagelser och rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling.

Tillsynen är en fördjupning av den nyligen avslutade tillsynen av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre (SÄBO), hemtjänst, samt LSS-boenden för vuxna. Under denna tillsyn uppmärksammade IVO bland annat allvarliga brister på cirka vart tionde boende. Förutom att IVO följer upp dessa brister inleder alltså  myndigheten nu även denna större granskning av vård och behandling till personer på särskilda boenden för äldre.

– Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt. Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Det gäller även nu, under pågående kris. Därför gör vi denna omfattande tillsyn, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

Thomas Lindén på Socialstyrelsen uttalade sig så här på Folkhälsomyndighetens pressträff den 25 maj:
– Det finns skäl att nyansera den diskussion som har varit där man har använt väldigt kraftiga ord, som att det skulle vara en dödsdom att hamna på SÄBO. Om vi tittar på statistik över dödstal på SÄBO så har cirka 11 000 avlidit under januari till april i år jämfört med knappt 10 000 året innan, så det är en ganska stor del som avlider varje år i sviterna av till exempel säsongsinfluensa.
IVO kommer i tillsynen att granska följande
  1. Om personer som bor på särskilda boenden får vård och behandling utifrån den enskildes behov.
  2. Om det görs individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå.
  3. Om det vid de särskilda boendena finns förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till de som inte bedöms ha behov av sjukhusvård (inklusive palliativ vård). 
Tillsynen görs över den vård och behandling som ges vid samtliga 1 700 särskilda boenden för äldre. Den omfattar landets samtliga regioner och de som fattar de medicinska besluten för personer på äldreboende. Tillsynen planeras pågå vecka 23-25.