Behandling

IVO larmar om vanvård på boenden för barn

I samtal med barnen framkom att personalen hotade med tvångsvård om barnen inte skötte sig eller om de kontaktade IVO. Foto: Getty Images.

IVO har funnit brister på en tredjedel av verksamheterna för HVB, stödboenden och särskilda ungdomshem (SiS) i den senaste rapporten för verksamhetsåret 2021.

IVO har funnit brister på en tredjedel av verksamheterna för HVB, stödboenden och särskilda ungdomshem (SiS) i den senaste rapporten för verksamhetsåret 2021. Det kan handla om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård. Aldrig tidigare har det skett så många förelägganden, förbud och återkallande av tillstånd, närmare 60 stycken 2021, jämfört med mindre än 10 år 2020.

Under 2021 har framkommit att placerade barn och unga, i vissa fall under många år, har varit utsatta för oacceptabel hantering som våld, inlåsningar, sexuella eller andra allvarliga kränkningar och övergrepp. Rapporten Vad har IVO sett 2021? ger en samlad bild av bristerna.

– Utvecklingen av oseriösa aktörer inom vården och omsorgen är utmanande och har under 2021 inneburit ett flertal större tillsynsinsatser. Nödvändiga förbättringsåtgärder måste vidtas i vården och omsorgen, så att alla patienter och brukare ges den kvalitet och säkerhet som lagstiftningen stadgar, säger Sofia Wallström, generaldirektör på IVO i rapportens förord.

I ett exempel från tillsynen av ett HVB förekom det uppgifter från barnen om att de utsatts för upprepat våld från personalen i boendet. Våldet bestod av knuffar, fasthållning och nedläggning mot golvet. I samtal med barnen framkom att personalen hotade med tvångsvård om barnen inte skötte sig eller om de kontaktade IVO. Myndigheten fick även in anonyma uppgifter om att det förekom droger på boendet och skadligt bemötande där personal uppmanat barn med självskadebeteende att skada sig.

IVO har funnit brister på en tredjedel av verksamheterna för HVB, stödboenden och särskilda ungdomshem (SiS). På LSS-boenden för barn har IVO funnit brister i en fjärdedel av verksamheterna. 

Utsatts för vanvård i sitt eget hem

Den enskilt mest förekommande bristen IVO ser i tillsynen av LSS-boenden för barn och unga rör begränsningsåtgärder av olika slag. IVO har även sett andra missförhållanden där barn utsatts för vanvård i sitt eget hem. Det förekommer att barn regelbundet låses in i sina lägenheter och att en sovplats utgjorts av en madrass på golvet omgärdad av en bur. Det finns också exempel där personal använt saccosäckar för att hålla i och trycka ner barnet när denna hamnat i affekt.

Ett annat exempel på vad IVO mött i tillsynen under 2021 är ett barnboende enligt LSS, där lokalerna hade omfattande hygienbrister i form av ingrodd smuts, kraftig lukt och avföring på väggarna. Fönster och dörrar var låsta, en byrå på insidan av rummet där ett barn bodde behövde skjutas undan för att dörren skulle kunna öppnas. Sovplatsen utgjordes av två madrasser staplade på varandra och sängkläder saknades. Det fanns ingen godkänd föreståndare, den tillförordnade föreståndaren fördelade sin tid mellan flera verksamheter.

FUB upprörs starkt över de allvarliga bristerna

Riksförbundet FUB upprörs starkt över de allvarliga bristerna i LSS-bostäder för både barn och vuxna. Brister som kopplas ihop med personalens bristande kunskap.

– IVO:s exempel på otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder som används mot barn är mycket allvarliga, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Det handlar om ren vanvård och går helt stick i stäv med att LSS-insatser är frivilliga och ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Att använda tvång på det här sättet bryter även mot både barnkonventionen och funktionsrättskonventionen.

Här kan du läsa hela rapporten från IVO (klicka).