Beroende

Internetbaserad behandling för alkoholproblem kan vara en väg till hjälp

Många som har alkoholproblem känner skam och det blir därmed ett alltför stort steg för att söka hjälp.

Forskare har undersökt erfarenheter bland användare av Alkoholhjälpen.se.

För personer med alkoholproblem kan internetbaserad behandling vara ett alternativ, då många människor kan vara svåra att nå fram till, och därmed kunna få ta del av traditionell behandling som kräver besök. Det visar en nyligen publicerad artikel där forskare undersökt erfarenheter bland användare av Alkoholhjälpen.se.

Alkoholanvändningen ökar över hela världen och är idag en av de vanligaste orsakerna till för tidig död och hälsoproblem. De flesta med alkoholproblem vänder söker dock aldrig till vården för att få professionell hjälp. En relativt ny metod är att kunna få hjälp med sin alkoholanvändning genom ett internetbaserat stöd. Alkoholhjälpen är kostnadsfri tjänst som drivs av Beroendecentrum Stockholms eStöd på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Många som har alkoholproblem känner skam och det blir därmed ett alltför stort steg för att söka hjälp. I denna studie har 38 användare av Alkoholhjälpen.se mellan 26 och 74 år, intervjuats. Studien visar att anonymiteten och tillgängligheten har varit viktiga faktorer för dem för att välja det internetbaserade stödet.

– Vår studie visar att hälsa, relationsproblem och känslor av skam var viktiga faktorer för beslutet att minska alkoholkonsumtionen bland de intervjuade personerna. Den höga graden av tillgänglighet och anonymitet har varit viktiga aspekter för att välja just denna metod. Internetbaserad behandling kan därmed överbrygga en klyfta för människor som vill ha hjälp med att minska sin alkoholkonsumtion. Flera av deltagarna vi intervjuat beskriver att de en längre tid velat ta tag i sina problem, men inte vetat hur, säger Veronica Ekström, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Alkoholhjälpen.se innehåller flera komponenter och den genomförda studien visar att samtliga är viktiga, men att de har olika betydelse för olika användare.

– För en del har själva programmet, vilket är KBT-inspirerat och textbaserat, varit det mest betydelsefulla. Andra lyfter fram den personliga, men skriftliga, kontakten med rådgivaren, och för några är det framförallt diskussionsforumet där man delar erfarenheter med andra personer som har varit det som upplevs som verkningsfull. För en del har kalenderfunktionen där man själv registrerar hur mycket man dricker varit det avgörande, säger Veronica Ekström.

I framtiden krävs det djupare kunskap om användarnas erfarenheter för att förstå vad som fungerar och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med denna studie var att undersöka motiven till varför användarna valt en internetbaserad tjänst för sina alkoholproblem, liksom användarnas upplevelser av den support som finns tillgängligt via tjänsten. Studien är gjord tillsammans med Magnus Johansson på Karolinska Institutet.