Behandling

Inleder samtalsserie om Corona-krisens personliga utmaningar

Människor behöver reflektera kring de personliga och mer generella utmaningar som Corona-krisen för med sig.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har man länge bedrivit forskning och utbildning kring många av de frågor som är dominerande idag. 

Just nu upplever många att livet har vänts upp och ned till följd av Corona-krisen. Det mest skrämmande och ofattbara händer, och människor dör eller förlorar sina kära. Men krisen innebär också att många blir sjuka, rädda och ofrivilligt ensamma.

Den svenska befolkningen lever sedan en tid ganska isolerat, men vissa grupper i samhället arbetar hårdare än någonsin för att rädda liv, hälsa och normalitet. Ofta innebär deras arbete betydande risker för dem själva. Frågor om liv och död har blivit vardagsinformation och vi nås av dagliga rapporter om hälsoläget i landet och världen; hur många som är sjuka och hur många som dör.

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har man länge bedrivit forskning och utbildning kring många av de frågor som är dominerande idag. Här tränas sjuksköterskor att möta och ta hand om sjuka och döende människor samt socionomer att möta människor i ekonomiska trångmål och familjer som gått sönder. Högskolan utbildar även teologer att möta människors existentiella behov hur de än uttrycker sig. Genomgående har man som mål att ha fokus på människor i utsatta livssituationer och att tillämpa ett genomtänkt etiskt förhållningssätt.

Nu vill man som högskola bidra med sin kunskap och erfarenhet genom att erbjuda öppna digitala seminarier. Människor behöver reflektera kring de personliga och mer generella utmaningar som Corona-krisen för med sig – att prata om hälsa, att möta döende och döden, och att möta sociala, ekonomiska utmaningar.

De tror och hoppas att våra samtal ska bryta ensamhet, samla människor och uppmuntra gemensamma samtal i en svår tid. Samtalen hålls tills vidare varje vecka på torsdagar kl. 16.00, och leds av forskare vid högskolans institutioner och centrumbildningar. 

Några rubrikerna för samtalen är:

Samtal om livet och döden

Ett människolivs värde och prioritering mellan människoliv
Den enskildes insats i krisen. Kan man organisera sig?
Att möta människor i sorg
Att skapa en bra familjesituation i en isolerad vardag. Vad gör man om vardagen bryter samman?
Ett människolivs värde och prioritering mellan människoliv
Den enskildes insats i krisen. Kan man organisera sig?
Musik och kultur när livet är svårt
Det första samtalet ”Samtal om livet och döden” hålls på torsdag 7 maj kl. 16.00-16.30. Läs mer om det här.