Inkludering – en av fem arbetstrender 2021

Den 7 september hålls ett kostnadsfritt samtal om inkludering på arbetsplatsen. Anders Barnå, VD för Unicus i Sverige, berättar om sitt företag där alla konsulter har Asperger.
Inkludering

Den 7 september hålls ett kostnadsfritt samtal om inkludering på arbetsplatsen. Anders Barnå, VD för Unicus i Sverige, berättar om sitt företag där alla konsulter har Asperger.

Den 7 september hålls ett kostnadsfritt samtal om inkludering på arbetsplatsen. Anders Barnå, VD för Unicus i Sverige, berättar om sitt företag där alla konsulter har Asperger.

GoToWork ser att arbetsplatsen kommer präglas av en högre grad av inkludering, inkännande och empati, vilket  kommer sätta nya standarder för vad en arbetsplats är – en mer inkluderande och mänsklig sådan.

Karin Ståhl, vd på GoToWork, har listat fem trender för 2021. Dessa är:

1. Hållbar utveckling
2. Arbeta varsomhelst
3. Kompetensutveckling
4. Inkludering
5. Organisering

Den 7 september har hon bjudit in två gäster för att prata om inkludering.

Pernilla Lovén är genusvetare och sociolog. 2006 startade hon företaget Jämställdhetsbolaget som numera heter NORMACT. Pernilla arbetar som utbildare, föreläsare och konsult med uppdrag om att öka arbetsgivares och arbetsplatsers kunskap och medvetenhet om inkludering, mångfald, jämlikhet och jämställdhet – att i praktiken förstå hur vi kan inkludera medvetet istället för att exkludera omedvetet! 

Anders Barnå är VD för Unicus i Sverige. Ett företag som säljer tjänster inom systemutveckling till stora etablerade företag så som SEB, Tre och Scania. Unicus är bäst på programmering, automatisering och kvalitetssäkring – med det unika att alla deras konsulter har Asperger! Unicus är övertygade om att olikhet i arbetsgrupper skapar bättre resultat.
Enligt Karin Ståhl behöver vi arbetsplatser som ser till allas behov och gör arbetsplatserna tillgängliga för alla. 

Här kan du anmäla dig till den kostnadsfria sändningen den 7 september klockan 16.00-16.30.

Samtal om trenden Organisering hålls den 10 november.

Related posts