Nyheter

Informationssatsning i Göteborg om våld i nära relationer

Det finns flera verksamheter som kan ge stöd och hjälp till dem som lever med våld i nära relationer. Foto: Getty Images

Göteborgs stad gör en informationssatsning för att nå ut med budskapet att det finns hjälp att få, både för den som är utsatt för våld och den som utövar våld. 

Göteborgs stad gör en informationssatsning för att nå ut med budskapet att det finns hjälp att få, både för den som är utsatt för våld och den som utövar våld. 

– Göteborgs Stad gjorde en rad olika informationssatsningar under 2020 om att det finns stöd och hjälp att få för de som lever med våld i nära relationer. Men när pandemin nu fortsätter behöver vi hålla i med informationsarbetet, därför gör vi en ny satsning, säger Veronica Liliedahl, Göteborgs Stads samordnare för arbetet mot våld i nära relationer. 
Informationssatsningen sprids genom affischer, kontaktkort och bildspel, som finns på ett flertal olika språk och bildspelen har möjlighet till uppläsning. Materialet är också teckenspråkstolkat. 

Det finns två affischer, en som riktar sig till utsatta och en som riktar sig till utövare.

– Det är oerhört viktigt att nå ut med information om att det finns stöd och hjälp att få, både för dem som är utsatta och för de som utövar våld, säger Veronica Liliedahl.

I Göteborgs Stad finns flera verksamheter som kan ge stöd och hjälp till dem som lever med våld i nära relationer eller har utsatts för våld och brott. Kriscentrum för kvinnor och Kriscentrum för män vänder sig både till dem som behöver skydd och stöd men också till den som behöver stöd för att sluta med ett våldsamt beteende. Till Stödcentrum för brottutsatta kan både den som varit utsatt för ett brott och den som är anhörig vända sig för att få stöd och hjälp. Alla tre verksamheterna är HBTQ-certifierade och det finns möjlighet att vara anonym. Till dessa verksamheter kan invånare vända sig direkt för att få råd och stöd när det gäller våld i nära relationer.

– För den som lever i en våldsutsatt relation är det viktigt att det är lätt att snabbt få kontakt för att få hjälp och stöd, säger Lena Magnusson, enhetschef på Kriscentrum för kvinnor (KCK). På KCK har vi en jourtelefon som är bemannad av en kurator dygnet runt. Det krävs stöd för att ta steget att lämna en våldsam relation och det är inte ovanligt att våldsamma händelser inträffar på kvällar och helger, då finns våra medarbetare till hands att rådgöra med.

Den som är utsatt för våld eller utövar våld kan bland annat få hjälp i form av rådgivning, behandling, akut skydd och tillfälligt boende. 

Socialjouren Göteborg 031-365 87 00, öppet 8.00-03.30 mån-fre, lör-sön dygnet runt
Kriscentrum för kvinnor i Göteborg 031-367 93 80, öppet dygnet runt