Nyheter

Individens behov i centrum ökar delaktigheten

IBIC ger stöd för att arbeta systematiskt med individens behov. Foto: Getty Images

Socialförvaltningen i Kalmar kommun har i maj utbildat alla berörda medarbetare i det nya arbetssättet ”Individens behov i centrum”, IBIC, som Socialstyrelsen har tagit fram.

Socialförvaltningen i Kalmar kommun har i maj utbildat alla berörda medarbetare i det nya arbetssättet ”Individens behov i centrum”, IBIC, som Socialstyrelsen har tagit fram. Med IBIC ökar individens delaktighet i utredning, planering, genomförande och uppföljning av stödet.


”Individens behov i centrum”, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten som hjälper till att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat.

IBIC ger stöd för att arbeta systematiskt med individens behov i sitt dagliga liv samt att dokumentera stödet på ett strukturerat sätt.

Arbetssättet lägger grunden för ett gemensamt synsätt och språk för att dokumentera stöd till personer utifrån socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, oavsett insats, ålder eller funktionsnedsättning.

Socialförvaltningen i Kalmar kommun har i maj utbildat alla berörda medarbetare, 766 personer, i det nya arbetssättet. 

– Våra medarbetare har ett stort intresse och engagemang i sitt arbete. Nu har vi fått ett gemensamt språk för att vi ska mena och uppfatta samma saker när vi utbyter information om stödet som de vi finns till för behöver, säger Camilla Freedeke, chef för socialförvaltningen i ett pressmeddelande.

Nu när alla medarbetare har grunderna i IBIC fortsätter förändringsarbetet för att säkra att arbetssättet används som tänkt över tid.