Idag träder nya lagen om hedersförtryck i kraft

 
Idag träder nya lagen om hedersförtryck i kraftHedersförtryck blir egen brottsrubricering med strängare straff. Foto: Getty Images Idag den 1 juni börjar det nya lagändringen gälla om ett nytt brott för hedersförtryck. Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv.

Det nya brottet Hedersförtryck införs den 1 juni i brottsbalken. Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år.