Hur fungerar säkerheten vid hemarbete?

 
Hur fungerar säkerheten vid hemarbete?Säkerställ att endast anställda använder jobbdatorn, råder Sentor. Foto: Getty Images Enligt rådande rekommendationer ska anställda arbeta hemifrån om det är möjligt. Men vilka säkerhetsaspekter behöver företaget tänka på när medarbetarna inte sitter inom kontorets säkra miljö? Sentor listar några viktiga rekommendationer.

Många företag är inte rustade för att hela eller stora delar av organisationen arbetar utanför det fysiska kontoret. Vi har låtit cybersäkerhetsbolaget Sentor lista vad arbetsgivare bör tänka på när anställda arbetar hemifrån.

1. De anställda ska endast använda jobbdator/telefon för arbete. Privata enheter är svårare att ha kontroll över när det gäller antivirus, installerad mjukvara och liknande. 
2. Säkerställ att endast anställda använder jobbdator/telefon. 
3. Enheter som lämnar kontoret ska ha fulldiskkryptering aktiverat ifall enheten tappas bort, glöms eller blir stulen. 
4. De nätverk man ansluter till utanför kontoret bör konfigureras som ”offentligt” för att skydda datorn mot andra enheter. 
5. Se till att det finns backup om internetuppkopplingen i hemmet går ner, till exempel via telefonens uppkoppling. 
6. Verifiera att VPN eller andra lösningar för fjärråtkomst kräver tvåfaktorsautentisering.