Äldreomsorg

Hon är årets bästa chef i vård och omsorg

Guldgransen 2020 delades ut till Lena Törnfeldt som är verksamhetschef rehabilitering närsjukvården i Region Östergötland.

Nu har det prestigefyllda priset Guldkransen 2020 delats ut.

Lena Törnfeldt, verksamhetschef rehabilitering närsjukvården i Region Östergötland, får Guldkransen 2020. ”Hon tummar aldrig på att fokus alltid måste ligga på hur värdet blir för patienten”, enligt juryn. Även Guldkransens hederspris har delats ut. 


Guldkransen 2020 har delats ut. Priset går till Lena Törnfeldt som är verksamhetschef rehabilitering närsjukvården i Region Östergötland.

Motiveringen lyder:

”När coronapandemin sköljde in över Sverige visade Lena Törnfeldt prov på skicklig förmåga att snabbt ställa om. Hon hade redan personalen med sig. Genom sitt inspirerande ledarskap, är hon en omtyckt chef där hon har förmåga att skapa känsla av sammanhang och begriplighet gällande beslut, styrning, uppföljning och utveckling för såväl chefer, medarbetare som samverkanspartner.

Hon tummar aldrig på att fokus alltid måste ligga på hur värdet blir för patienten. Detta skapar förtroende och trygghet hos såväl personal som patienter. Har man redan lagt en sådan grund är man väl rustad att hantera oväntade och omvälvande händelser som i en icke-fungerande verksamhet hade kunnat få fruktansvärda följder.”

– Det är jättefint att bli uppmärksammad för det jobb jag gör som chef, säger Lena Törnfeldt. Det känns också väldigt bra att jag på det här sättet kan lyfta rehabiliteringsverksamheten. Vi borde satsa mycket mer på det förebyggande arbetet i vården och där kan rehabilitering spela en större roll än idag. 

De får Guldkransens hederspris

Bland ett stort antal nomineringar som kommit in från landets vård- och omsorgsverksamheter har juryn även utsett två hederspristagare: Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen och Henrietta Arwin, chef för primärvården, Västra Götalandsregionen.

Bakom priset står Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO. Guldkransen delas varje år ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för patienter/brukare och medarbetare. Syftet är att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer inom vård och omsorg.

Årets jury består av Jessica Rönnerfors, vinnare av Guldkransen 2019 och verksamhetschef på PositivumGruppen, Cissi Elwin, chefredaktör på tidningen Chef, Aida Alvinius, docent på institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, Jenny Wibacke, områdeschef inom kirurgi och gastroenterologi på Skånes Universitetssjukhus och ordförande i LiVO samt Peter Fahlström, HR-chef på God Assistans och styrelseledamot i LiVO.