Äldreomsorg

Hon är årets bästa chef i vård och omsorg

Johanna Derehall

”Hon är en förebild och visar nya vägar för att vi ska få en värdigare vård av våra äldre.”

Seila Mujic, rehabchef i Växjö kommun, får Guldkransen 2021. Det gör henne till Sveriges bästa chef i vård och omsorg. Juryn har även utsett Guldkransens hederspris 2021 som går till Johanna Derehall, områdeschef Flens kommun samt till Pernilla Bjering och Simon Magnusson avdelningschefer Region Örebro län. Bakom priset står Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO.

Juryn motiverar utnämningen av Seila Mujic så här:

”Årets pristagare har visat att genom att trotsa fördomar och se kompetens på nytt sätt kan man skapa såväl nöjda medarbetare som brukare. Med 55 direktrapporterande medarbetare har denna chef dessutom visat att man kan vara varm, inkännande och resultatinriktad på samma gång.

Vinnaren av Guldkransen 2021 har egen erfarenhet av att bli förminskad på grund av sin bakgrund, sin ålder och sitt kön, men hon har vänt utmaningarna till sin fördel och vässat sig ännu mer. Hon är en förebild och visar nya vägar för att vi ska få en värdigare vård av våra äldre.”

– Mitt mod har lönat sig, säger Seila Mujic. Jag ser Guldkransen som den bästa klapp på axeln man kan få.

Bland ett stort antal nomineringar som kommit in från landets vård- och omsorgsverksamheter har juryn även utsett hederspristagare: Johanna Derehall, områdeschef i Flens kommun, Simon Magnusson och Pernilla Bjering, avdelningschefer Region Örebro län.

Guldkransen delas varje år ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för patienter/brukare och medarbetare. Syftet är att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer inom vård och omsorg.

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap: Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra. Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats. Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas.

Årets jury består av Cissi Elwin, chefredaktör på tidningen Chef, Lotta Dellve, professor arbetsvetenskap Göteborgs universitet, Karin Francke, ledarutvecklare, Örjan Björklund, redaktionschef Dagens Samhälle och Lena Törnfeldt, vinnare Guldkransen 2020, verksamhetschef, region Östergötland.