Nyheter

Hjälper socialsekreterare prata med traumatiserade barn

För att uppmärksamma sitt tioårsjubileum anordnar Familjehem i fokus den 7 maj ett seminarium för socialsekreterare med titeln ”Traumatiserade barn inom socialtjänstens vård”. Där kommer bland annat Sabina Gusic, fil.dr i klinisk psykologi och auktoritet inom området, att dela med sig av sin kunskap om hur man samtalar med barn som upplevt svåra saker.

För att uppmärksamma sitt tioårsjubileum anordnar Familjehem i fokus den 7 maj ett seminarium för socialsekreterare med titeln ”Traumatiserade barn inom socialtjänstens vård”. Där kommer bland annat Sabina Gusic, fil.dr i klinisk psykologi och auktoritet inom området, att dela med sig av sin kunskap om hur man samtalar med barn som upplevt svåra saker.


På senare tid har det dykt upp fler uppmärksammade fall och tv-program, till exempel Uppdrag granskning, som visat att socialtjänsten behöver bli bättre på att samtala med barn man misstänker far illa. I sina egna utredningar av fallen uppmärksammar Inspektionen för vård och omsorg bristen på barnperspektiv och att socialsekreterare inte pratar med barnen. En anledning som lyfts fram är tidsbrist, en annan är att eftersom hur man pratar med barn inte ingår i grundutbildningen saknar många socialsekreterare rätt kompetens.

Den 7 maj arrangerar Familjehem i fokus seminariet ”Traumatiserade barn inom socialtjänstens vård” i Malmö.

– Det är verkligen en aktuell fråga, säger Sabina Gusic, och jag tycker det är kul att så många har anmält sig. Jag ser det som en indikation på att det finns en kunskapslucka och att det är ett svårt ämne. Jag kommer tala om hur man samtalar med barn i situationer där man utreder barn för svåra saker de varit med om, och hur man som socialarbetare kan förstå deras reaktioner och anamma ett barnperspektiv på dem. Vilka frågor ska man ställa och hur ska man bära sig åt för att ta reda på sånt som är av vikt för att kunna ge rätt stöd och hjälp?

Under dagen kommer deltagarna få med sig konkret kunskap, men också få reda på hur de själv kan gå till väga för att fördjupa sig och öka sin kunskap om barn som har upplevt svåra händelser.

– Det är jätteroligt att så många kommer från så olika håll! säger Lotta Forsberg, leg psykolog och leg psykoterapeut på Familjehem i fokus. Jag ser fram emot att få dela det som vi på Familjehem i fokus har arbetat fram under de senaste tio åren, med hjälp av våra olika kompetenser i de familjehem där vi har arbetat.