Hjälper NPF-familjer att klara av vardagen

Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson ger ut en bok som visar på möjligheter och strategier till föräldrar som har barn med NPF.
Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson är aktuella med boken "Svart bälte i föräldraskap".

Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson ger ut en bok som visar på möjligheter och strategier till föräldrar som har barn med NPF.

Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson ger ut en bok som visar på möjligheter och strategier till föräldrar som har barn med NPF. ”Svart bälte i föräldraskap” är helt ny på Natur & Kultur förlag.

Vardagen med barn kan vara svårnavigerad och i familjer där någon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan det vara extra utmanande. För att hantera tillvaron har många NPF-föräldrar hittat strategier och vägar kring situationer de flesta föräldrar kämpar med. Boken ”Svart bälte i föräldraskap” bottnar i deras upplevelser och erfarenheter och ger ett unikt inifrånperspektiv. Föräldrarnas egna tips och förslag kompletteras med sakkunskap, aktuell forskning och evidensbaserade rekommendationer.

Ett av de viktigaste budskapen är att NPF-diagnoser och de svårigheter de ofta ger upphov till inte beror på dåligt föräldraskap. Varje familj har sina helt egna, unika förutsättningar utifrån arv och miljö i kombination. Ofta är det just de utmaningar NPF i sig medför som gör att det är särskilt svårt att få till rutiner kring mat, sömn, motion och fritidsaktiviteter.

Lotta Borg Skoglund, allmänläkare och överläkare i psykiatri, lektor vid Uppsala universitet. Hon forskar inom neuropsykiatri och beroende och är grundare till SMART Psykiatri. 

Martina Nelson, legitimerad. psykolog med inriktning mot neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi. Hon har arbetat inom allmänpsykiatrin och med psykos- och beroendevård. 

Related posts