Hjälper NPF-familjer att klara av vardagen

 
Hjälper NPF-familjer att klara av vardagenLotta Borg Skoglund och Martina Nelson är aktuella med boken "Svart bälte i föräldraskap". Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson ger ut en bok som visar på möjligheter och strategier till föräldrar som har barn med NPF. "Svart bälte i föräldraskap" är helt ny på Natur & Kultur förlag.

Vardagen med barn kan vara svårnavigerad och i familjer där någon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan det vara extra utmanande. För att hantera tillvaron har många NPF-föräldrar hittat strategier och vägar kring situationer de flesta föräldrar kämpar med. Boken "Svart bälte i föräldraskap" bottnar i deras upplevelser och erfarenheter och ger ett unikt inifrånperspektiv. Föräldrarnas egna tips och förslag kompletteras med sakkunskap, aktuell forskning och evidensbaserade rekommendationer.

Ett av de viktigaste budskapen är att NPF-diagnoser och de svårigheter de ofta ger upphov till inte beror på dåligt föräldraskap. Varje familj har sina helt egna, unika förutsättningar utifrån arv och miljö i kombination. Ofta är det just de utmaningar NPF i sig medför som gör att det är särskilt svårt att få till rutiner kring mat, sömn, motion och fritidsaktiviteter.

Lotta Borg Skoglund, allmänläkare och överläkare i psykiatri, lektor vid Uppsala universitet. Hon forskar inom neuropsykiatri och beroende och är grundare till SMART Psykiatri. 

Martina Nelson, legitimerad. psykolog med inriktning mot neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi. Hon har arbetat inom allmänpsykiatrin och med psykos- och beroendevård.