Uncategorized

Hjälp för yrkesintroduktion till ekonomiskt bistånd

Foto: Getty Images

Nu kan kommuner gå in på Kunskapsguiden och hitta tips, inspiration och råd för att skapa introduktionskurser för nyanställda socialsekreterare som ska arbeta med ekonomiskt bistånd.

Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktion av nyanställda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda. 

Innehållet vänder sig även till dig som är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller på annat sätt söker kunskap inom området.
Läs mer här