Nyheter

Hjälp att fråga om våld i nära relationer

Liria Ortiz är psykolog och psykoterapeut.

När ska jag ta upp ämnet? Hur ska jag göra det? Vad ska jag göra med svaret? Många som arbetar inom hjälpande yrken tycker det är svårt att fråga sina klienter om våld i nära relationer. 

Många som arbetar inom hjälpande yrken tycker det är svårt att fråga sina klienter om våld i nära relationer. I boken Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer ger psykolog och psykoterapeut Liria Ortiz konkreta samtalsverktyg för att hantera den typen av samtal och motivera personen till förändring.


– Nu under pandemin ser vi att våldet i nära relationer ökar och det är särskilt viktigt att vi uppmärksammar det och har beredskap för att kunna fråga och erbjuda konkret hjälp och samtalsstöd, säger Liria Ortiz.

– Många gånger är vare sig våldsutsatta eller våldsutövare beredda på att genomföra en förändring. Motståndet kan handla om rädsla för att inte lyckas, tvivel på sin förmåga och oro för att det kanske inte blir bättre. Med MI kan man kartlägga den typen av ambivalenta tankar och känslor och hitta sätt att komma förbi dem. Det gör att MI som metod är mycket väl anpassad för samtal med personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer är en praktisk bok med konkreta samtalsverktyg för att fråga om våld, motivera till förändring och hantera motstånd. Boken vänder sig till alla som i sin yrkesroll arbetar med motivation till förändring i möten med personer som är utsatta för våld i såväl olikkönade som samkönade relationer. Den riktar sig också till yrkesverksamma som i sina samtal kommer i kontakt med personer som utövat våld i en nära relation. I boken varvas korta teoretiska introduktioner med konkreta exempel i form av dialoger som visar hur motiverande samtal om våld i nära relationer kan gå till.

Det är en reviderad upplaga med två nya kapitel om våld i hbtqi-relationer och om kvinnor som våldsutövare.

Om författaren
Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, utbildningskonsult, föreläsare och författare, utbildare i MI och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). År 2017 vann hon Stora Psykologpriset.

Om boken
Titel: Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer
Författare: Liria Ortiz
RFSL har skrivit ett kapitel om våld i hbtqi-relationer. Dan Rosenqvist, leg. psykolog och KBT-terapeut har skrivit ett kapitel om MI i möten med våldsutövare.
Utgivning: 14 oktober 2020

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se