Nyheter

Hemlösheten ökar – hälften har tillkommit senaste året

Antalet familjer/hushåll i hemlöshet är i år 1656 stycken i Malmö. Foto: Getty Images.

Antalet hemlösa personer ökar i Malmö, visar socialtjänstens hemlöshetskartläggning. På fem år har andelen hemlösa med barn fördubblats.

Antalet hemlösa personer ökar i Malmö, visar socialtjänstens hemlöshetskartläggning. På fem år har andelen hemlösa med barn fördubblats.

Varje år i oktober kartlägger Malmö stads socialtjänst hur många i Malmö som är i hemlöshet. Årets kartläggning visar att antalet ökar: 

• Efter att ha sjunkit 2017 ökar antalet familjer/hushåll i hemlöshet i år, från 1488 förra året till 1656 i år.
• Antalet vuxna individer ökar från 1752 till 1959 (av dem har 986 tillkommit det senaste året).
• Antalet barn ökar från 1070 till 1347 (årets antal innebär 1,9 procent av alla barn i Malmö).

– Vad vi ser är en stor grupp människor som inte kommer in på bostadsmarknaden. Det är ett allvarligt problem som staden – och många andra delar av samhället – måste arbeta ännu hårdare för. Det är en prövning för vårt samhällsbygge att så många står utan egen bostad. En bostad betyder så mycket mer än tak över huvudet, säger Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

Hemlösheten i Malmö har de senaste åren bytt karaktär. 2012 var antalet vuxna hemlösa med social problematik ungefär lika stort som antalet utan problematik (490 respektive 505 personer). Årets kartläggning visar att antalet utan problematik är dubbelt så stort som antalet med social problematik (1337 respektive 622 personer).

– Tre av fyra har inga andra problem än att de saknar en bostad. De har inte förmågan att efterfråga en vanlig bostad utan måste vända sig till socialtjänsten. Vi behöver fler hyresvärdar som accepterar försörjningsstöd som inkomst. Vi behöver också diskutera med MKB och andra hyresvärdar om bolagens policy för storleken på lägenhet som behövs i förhållande till hur många som ingår i hushållet som ska bo i lägenheten, säger Sedat Arif.

Närmare 4 000 hushåll har i år fått hjälp av staden med akuta och tillfälliga boenden samt genomgångs- och övergångsbostäder. Den sista kategorin är lägenheter som socialtjänsten först hyr ut i andra hand och där hyresavtalet så småningom tas över av den boende.

– Vi har högt uppsatta mål för hur staden ska bidra till att alla Malmöbor ska kunna efterfråga sin egen bostad. Det byggs nya bostäder på rekordhög nivå men det räcker inte för den som är hemlös. För att skapa villkor som består måste flera aktörer samarbeta. Vi har flera exempel på det med olika bostadsbolag – ett samhällsbygge som måste utvecklas vidare, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.