HVB

Här är vårens alla utbildningar och seminarier

Nätverkande på SSIL utbildningsdag i Stockholm. Foto: Jenny Fors

UngaVuxna-dagarna, Barnkonventionsdagen och Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö är några av vårens alla utbildningar och seminarier. Här är hela kalendariet.

UngaVuxna-dagarna, Barnkonventionsdagen och Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö är några av vårens alla utbildningar och seminarier. 


Här är hela kalendariet:

Januari

Affektfokuserad psykodynamisk terapi – introduktion

16 januari, plus fem tillfällen, Stockholm

www.sapu.se

Personlig assistans i praktiken

17-18 januari, webbsänd

www.jpinfonet.se

Juridisk översiktskurs för
verksamma inom socialtjänsten

19 januari, webbsänd

www.jpinfonet.se

Föreståndarutbildning
– HVB och LSS

23-24 januari (tio dagar), Malmö

www.sverigehalsan.se

Våld i nära relationer och juridiken

24 januari, webbsänd

www.jpinfonet.se

ADAD Diplomutbildning

24 januari, 15 februari, 9 mars, 13 april, webbsänd

www.waitong.se

FIT Diplomutbildning

25 januari, 7-8 mars, 2 maj, Malmö

www.waitong.se

Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

25 januari, webbsänd

www.jpinfonet.se

UngaVuxna-dagarna

26-27 januari, Stockholm

ungavuxnadagarna.se

Februari

Lex Sarah och systematiskt
kvalitetsarbete

1 februari, webbsänd

www.jpinfonet.se

Ekonomiskt bistånd
– juridik och handläggning

2 februari, webbsänd

www.jpinfonet.se

Barnkonventionsdagen

7 februari, webbsänd

www.jpinfonet.se

NPF grundkurs

8 februari, webbsänd

www.attention-utbildning.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

9 februari, Göteborg

ssilutbildningsdagar.se

Avgiftshandläggning
inom socialtjänsten

9 februari, webbsänd

www.jpinfonet.se

Kvalitetssäkringsprogrammet för föreståndare på HVB, stöd- och LSS-boende

20-21 februari och 20-21 april, Stockholm eller webbsänt

www.imrab.se

Baskurs i psykiatri
– sjukdomslära och bemötande

21-22 februari, Göteborg

www.expomedica.se

Mars

Fokus: forskning i socialtjänsten

8 mars, Växjö och webbsänd

www.konferens.forskarskolanfys.se   

 
LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

9 mars, webbsänd

www.jpinfonet.se

Äldreomsorgen – effektiv
handläggning och nyheter

10 mars, webbsänd

www.jpinfonet.se

NPF och tydliggörande pedagogik

13-14 mars, Malmö

www.sverigehalsan.se

Baskurs i psykiatri
– sjukdomslära och bemötande

14-15 mars, Stockholm

www.expomedica.se

Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

17 mars, Stockholm och webbsänd

www.jpinfonet.se

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

21 mars, webbsänd

www.jpinfonet.se

Offentlig chef

22-23 mars, Göteborg

www.offentligchef.com

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö – Den mörka triaden

23 mars, Stockholm

www.expomedica.se  

 
Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

23 mars, Stockholm och webbsänd

www.jpinfonet.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

23 mars, Gävle

ssilutbildningsdagar.se

Hedersrelaterat våld och juridiken

27 mars, webbsänd

www.jpinfonet.se

Praktisk processrätt
för socialtjänsten

29 mars, webbsänd

www.jpinfonet.se

April

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö – Den mörka triaden

5 april, Göteborg

www.expomedica.se   

 
Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

19 april, webbsänd

www.jpinfonet.se

Motiverande samtal (MI)
vid autism och ADHD

26-27 april, webbsänd

www.expomedica.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

27 april, Stockholm

ssilutbildningsdagar.se

Maj

Narcissism & psykopati

4 maj, Malmö

www.expomedica.se

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö – Den mörka triaden

10 maj, Umeå

www.expomedica.se  

 
SSIL utbildningsdag – LSS

10 maj, Malmö

ssilutbildningsdagar.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

11 maj, Malmö

ssilutbildningsdagar.se

Bistånd till boende

26 maj, webbsänd

www.jpinfonet.se

Offentlighet och
sekretess för socialtjänsten

31 maj, webbsänd

www.jpinfonet.se