Här är spelen som är mest beroendeframkallande

Vissa spelformer leder lättare till beroende än andra. Spelautomater, kasinospel, bingo och poker sticker ut som nära förknippade med spelberoende, visar en studie baserad på forskning vid Göteborgs universitet.
Poker är en av de spelformer som nära förknippas med spelberoende. Foto: Getty images

Vissa spelformer leder lättare till beroende än andra. Spelautomater, kasinospel, bingo och poker sticker ut som nära förknippade med spelberoende, visar en studie baserad på forskning vid Göteborgs universitet.

Vissa spelformer leder lättare till beroende än andra. Spelautomater, kasinospel, bingo och poker sticker ut som nära förknippade med spelberoende, visar en studie baserad på forskning vid Göteborgs universitet.


Reglering och initiativ för ansvarsfullt spelande bör fokusera på dessa spelformer, menar forskarna bakom studien om spelberoende.
– De första tre är spelformer där man kan spela utan avbrott i långa perioder. Man kan koppla bort världen utanför och leva sig in i spelet. Det ger spänning samtidigt som det är avkopplande, säger Per Binde, socialantropolog vid globala studier.
Enligt Per Binde är flyktspelande vanligt bland dem som har spelproblem. Spelaren flyr från oro, ångest och problem i livet. Det är då de ekonomiska problemen börjar, och då har man ännu större anledning att fly från verkligheten.Det blir en ond cirkel som liknar alkoholberoende.
– Även poker är ett spel som kan uppsluka spelaren, men där finns dessutom idén om att förlusterna är den kostnad som man får betala medan man tränar upp sig, för att till slut kunna tjäna pengar på poker. Men det är få som lyckas med det.
Vilka spel som är mest riskfyllda varierar över tid. Det beror på hur spelformerna utvecklas som produkter på spelmarknaden, hur de marknadsförs och vilket konsumentskydd de har.– Just för tillfället är det ingen tvekan om att onlinekasino, inklusive spelautomater online, är den mest riskfyllda spelformen. Mer än hälften av dem som ringer till Stödlinjen för spelare har problem huvudsakligen med den spelformen, säger Per Binde. Studien bygger på data från Swelogs 2008/2009 Swedish Longitudinal Gambling Study, en av världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. 4991 individer i Sverige, mellan 16 och 84 år gamla, ingick i delstudien. Samtliga hade spelat åtminstone en gång under de senaste tolv månaderna, i åtminstone en av de åtta vanligaste spelformerna: lotterier, lotto, sportspel, hästvadslagning, poker, spelautomater, kasinospel eller bingo.
– Inom spelforskningen har det på senare tid gjorts studier där man hävdar att deltagande i många olika spelformer är en större riskfaktor för spelproblem än att delta i specifika riskfyllda spelformer. För alla som har erfarenhet av spelproblem i verkligheten framstår sådana forskningsresultat som underliga, säger Per Binde.
– I vår studie reder vi ut begreppen. Att delta i många olika spelformer är vanligare bland personer med spelproblem än bland andra spelare. Men för de allra flesta är det en specifik spelform som är själva roten till det onda.
Eftersom vissa spelformer är mer riskfyllda än andra är det extra viktigt med effektiv reglering och tillsyn och bra konsumentskydd från spelbolagens sida.
– Det nya licenssystemet för onlinespel som är tänkt att införas 2019 är enligt min mening ett steg i rätt riktning. Det går inte att förbjuda spel om pengar på internet och då är det bättre om spelbolagen är reglerade i Sverige.
Det planerade licenssystemet innebär bland annat att det blir krav på flera olika typer av konsumentskydd från spelbolagens sida. Till exempel insatsgränser, självtest om man är i riskzonen för spelproblem, och proaktivt agerande från bolagen när de misstänker att en kund har spelproblem. Det ska också bli ett nationellt register för självavstängning så att den spelare som vill stoppa sig själv från att spela kan göra det hos alla bolag på samma gång.
– Var fjärde person som regelbundet spelar på onlinekasino har någon form av spelproblem. Där gäller det att sätta in effektiva åtgärder för att minimera spelproblemen, säger Per Binde.Kommer regleringen i din mening kunna minska det skadliga spelandet?
– En av hörnstenarna i omregleringen är att förebygga och minska spelproblem. Det är mycket möjligt att effekten blir det. Spelbolag som inte har tillstånd i Sverige står idag för runt en fjärdedel av spelmarknadens omsättning och mer än hälften av omsättningen för onlinespel. I och med omregleringen kommer de flesta av de stora utlandsbaserade bolagen att söka licens och bli reglerade i Sverige. Då måste bolagen följa de regler som gäller här, säger Per Binde.

Related posts