Nyheter

Här är Roks deltagande i Almedalen 2022

Roks kommer att hålla tre seminarier om mäns våld mot kvinnor i Almedalen.

Roks kommer att vara på plats i Almedalen 2022 för att lyfta frågan mäns våld mot kvinnor. 

Roks kommer att vara på plats i Almedalen 2022 för att lyfta frågan mäns våld mot kvinnor. 2022 är på väg att bli ett tragiskt rekordår i mäns dödliga våld mot kvinnor. Därför arrangerar Roks även en minnesstund för alla kvinnor som mördats under året.

Den 3-7 juli är det dags för Almedalsveckan i Visby. Tisdagen den 5 juli kommer Roks att hålla tre seminarier om mäns våld mot kvinnor med olika teman samt en minnesstund på onsdagen för kvinnor mördade av män 2022.

Här är Roks program:

Mäns våld mot kvinnor i Sverige 2021 – under och bortom pandemin

Tisdagen den 5 juli, kl. 11:00-12:00

Allt pekar på att 2022 blir ett rekordår för mäns dödliga våld mot kvinnor. Varför är det så? Och hur har utvecklingen sett ut på senare år? Det är frågor vi försöker besvara här.

En del av Roks arbete är att bidra till ny kunskap genom att stödja feministisk forskning. I den andan har Roks tillsammans med Örebro universitet genomfört en studie kring omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige idag. Vid det här seminariet presenterar vi preliminära resultat från den pågående studien där vi kan visa aktuell statistik kring omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige idag.

Presentationen efterföljs av ett samtal kring feminism och våld utifrån rapporten.

Våld och vårdnad – när får vi kvinno- och barnfrid?

Tisdagen den 5 juli, kl. 13:00-13:45

Frågan om våld och vårdnad är ett stort problem i Sverige, något som även Jämställdhetsmyndigheten har kommit fram till i sin rapport ”Uppgifter om våld är inget undantag”. Mammor tvekar att lämna sina våldsamma män av rädsla för att förlora vårdnaden om sina barn. Samhällskravet på pappans rätt till umgänge med sitt barn gör också att utsatta kvinnor behöver fortsätta möta, och samarbeta med, sina förövare.

Vad är vägen framåt? Och vad ska politikerna göra?

Roks håller ett panelsamtal med riksdagsledamöterna Juno Blom (L) och Maria Strömkvist (S) från justiteutskottet och Rebecca Lagh, advokat.

Samtalet kommer att utgå ifrån resultaten i Jämys rapport ”Uppgifter om våld är inget undantag”, och Roks egna rapport Våld och vårdnad (2021). I dessa rapporter ser vi tydligt att Sveriges domstolar inte tar hänsyn till våld i vårdnadsmålen.

Tillståndsplikt för skyddat boende – ett hot mot den ideella jourrörelsen

Tisdagen den 5 juli, kl. 15:30-16:30

Regeringen vill införa tillståndsplikt för skyddade boenden. Hur kommer det att påverka våldsutsatta kvinnor och barn som söker skydd? Och hur påverkas de ideella kvinnojourerna?

Roks håller ett panelsamtal med jourkvinnor om deras erfarenheter samt kvinnojourens roll och betydelse – och riskerna med den tillståndsplikt och de kvalitetsindikatorer som riksdag och regering vill göra gällande för skyddade boenden.

Minnesstund för kvinnor mördade av män 2022

Onsdagen den 6 juli, kl. 20:00-21:30

2022 är på väg att bli ett tragiskt rekordår i mäns dödliga våld mot kvinnor, men frågan får liten plats i politiken när riksdagsvalet närmar sig.

Roks vill lyfta och hedra dessa kvinnor, som inte hade något val när deras liv togs ifrån dem, för att göra mäns våld mot kvinnor till en valfråga. Delta i vår minnesstund för kvinnor som mördats av män hittills i år. Tillsammans vill vi minnas dem och ge frågan mäns våld mot kvinnor den uppmärksamhet den förtjänar. Det blir tal, tyst minut, samtal och filmvisning.