Behandling

Här är patienternas syn på psykiatrivården

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått i Nationell patientenkät.

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått i Nationell patientenkät.

Överlag är upplevelsen positiv, framför allt i öppenvården. Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation och majoriteten känner sig bemötta med respekt.

– Det är både glädjande och värdefullt att på detta sätt få ta del av patienternas erfarenheter. Framför allt är det viktigt för alla mottagningar och kliniker som nu får återkoppling och kan börja jobba med förbättringar, säger Fredrik Lennartsson, avdelningschef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Under våren genomfördes Nationell Patientenkät för första gången med en ny metod med utdelade enkäter inom psykiatrin.  Målet var att nå fler patienter inom både öppen- och slutenvården för vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt rättspsykiatrin. Runt 25 procent av alla patienter inom rättspsykiatrin har svarat och för flera verksamheter är svarsfrekvensen bättre än tidigare.

Psykiatripatienterna anser i lägre grad än patienter i den somatiska (kroppsliga) vården att samordningen fungerar i den utsträckning som behövs. Detsamma gäller när det gäller att få tillräckligt med information om vården och medicinering.

– Här finns helt klart en förbättringspotential, säger Fredrik Lennartsson.

För de flesta åldersgrupper är respekt och bemötande den viktigaste faktorn. För gruppen unga vuxna 25-34 år är det däremot delaktighet och involvering som är viktigast och som kan förbättras. För den äldsta gruppen respondenter 80+ är det emotionella stödet viktigare än för andra grupper.

Det finns även stora regionala skillnader.

Kommentarer från patienter

”Vården är bra, men det är näst intill omöjligt att komma i kontakt med personal mellan besök om akuta frågor uppstår. Det måste bli lättare att komma i kontakt med personal inom BUP. Det fungerar ju på andra avdelningar.”
”Utan min psykolog och kontaktperson här på mottagningen har jag inte levt idag. De är guld värda! Har aldrig fått så bra bemötande som när ni lyssnar och ser en! Tack för att ni finns.”
”Man kan säga att rent allmänt har personalen väldigt svårt med kommunikation både med varandra och till mig och mina medpatienter. Dessutom är det alltid personalbrist vilket resulterar i konflikter med patienter. Mycket frustration hos mig och medpatienter.”