Familjehem

Här är alla kommande utbildningar och seminarier

Nätverkande på SSIL utbildningsdag i Stockholm. Foto: Jenny Fors

Hedersrelaterat våld och juridiken, Tvångssyndrom, SSIL utbildningsdag i Örebro och Stora LSS-Dagen i Stockholm. Det händer mycket framöver, inte minst efter sommaren. 

Hedersrelaterat våld och juridiken, Tvångssyndrom, SSIL utbildningsdag i Örebro och Stora LSS-Dagen i Stockholm. Det händer mycket framöver, inte minst efter sommaren. 

Här är hela kalendariet:

Juni

Familjerätten i kommunen

1 juni, webbsänd

www.jpinfonet.se

Tema: ADHD & Autism
igår, idag, imorgon

7 juni, webbsänd

www.expomedica.se

Grundkurs i psykiatri

12-13 juni, Stockholm

www.pedagogisktperspektiv.se

LVU i praktiken

14 juni, webbsänd

www.jpinfonet.se

Tvister och omprövning av
rätten till personlig assistans

15 juni, webbsänd

www.jpinfonet.se

Retroaktiv ersättning för
personlig assistans

16 juni, webbsänd

www.jpinfonet.se

Augusti

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

10-11 augusti, webbsänt

www.pedagogisktperspektiv.se

Spelmissbruksbehandling med KBT

21 augusti, webbsänd

www.sverigehalsan.se

Föreståndarutbildning – HVB och LSS

21 augusti, Malmö

www.sverigehalsan.se

Våld i nära relationer och juridiken

29 augusti, webbsänd

www.jpinfonet.se

Personlig assistans i praktiken

31 augusti-1 september, webbsänd

www.jpinfonet.se

September

Handledarutbildning för yrkesverksamma familjehemskonsulter

1 september kursstart (två terminer), webbsänd

luvit.education.lu.se

Hedersrelaterat våld och juridiken

4 september, webbsänd

www.jpinfonet.se

Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

12 september, webbsänd

www.jpinfonet.se

Tvångssyndrom / OCD

14 september, Gävle

www.pedagogisktperspektiv.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

21 september, Örebro

ssilutbildningsdagar.se

Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

21 september, webbsänd

www.jpinfonet.se

ADAD streamad diplomutbildning

21 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, webbsänd

www.waitong.se

Stora LSS-Dagen

23 september, Stockholm

ssilutbildningsdagar.se

Nyanställd i kommunen

25 september, webbsänd

www.jpinfonet.se

Arbeta med autism

26 september, Göteborg

www.pedagogisktperspektiv.se

Psykisk ohälsa har många ansikten

26 september, webbsänd

www.refam.se

FIT streamad diplomutbildning

26 september, 17 oktober, 14 november, 14 december, webbsänd

www.waitong.se

Socialchefsdagarna

27-29 september, Karlstad

www.socialchefsdagarna.se

Oktober

Hållbar upphandling

3 oktober, Stockholm/webbsänd

www.jpinfonet.se

Beroendedagen

5 oktober, Stockholm

www.expomedica.se

Traumadagen

6 oktober, Stockholm

www.expomedica.se

Känslor, stress och trauma vid autism och ADHD

6 oktober, Stockholm och webbsänt

www.pedagogisktperspektiv.se

Praktisk processrätt för socialtjänsten

10 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

11 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

12 oktober, Luleå

ssilutbildningsdagar.se

Äldreomsorgsdagarna

19-20 oktober, Älvsjö

www.gothiakompetens.se

Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

21 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Stresshantering med KBT

23 oktober, webbsänd

www.sverigehalsan.se

Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

26 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Dagen för Skyddat Boende

26 oktober, Göteborg

ssilutbildningsdagar.se

November

Parterapi med KBT

7 november, webbsänd

www.sverigehalsan.se

Rikskonferens – Kvalitet inom LSS

8 november, Stockholm

www.kui.se

Socionomdagarna

8-9 november, Stockholm

socionomdagarna.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

16 november, Kalmar

ssilutbildningsdagar.se

Att ta ledningen i barnrättsarbetet i socialtjänsten

16 november, webbsänd

www.jpinfonet.se

SSIL utbildningsdag
– HVB, familjehem, skyddat
boende och stödboende

30 november, Stockholm

ssilutbildningsdagar.se