Migration

Handbok ger hjälp att hjälpa ensamkommande unga

Johan Andersson

Psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland ensamkommande unga än bland deras jämnåriga i stort. Men de som möter dessa ungdomar i sitt arbete kan ofta känna sig osäkra på hur de bäst ska ge stöd och hjälp. Därför kommer nu en metodhandbok som ska ge vägledning.

Psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland ensamkommande unga än bland deras jämnåriga i stort. Men de som möter dessa ungdomar i sitt arbete kan ofta känna sig osäkra på hur de bäst ska ge stöd och hjälp. Därför kommer nu en metodhandbok som ska ge vägledning.


Handboken är framtagen Kunskapscentrum migration och hälsa och riktar sig till personal som arbetar med ensamkommande barn och unga – inom hälso- och sjukvård, i kommuner och i frivilligorganisationer.

– Metodhandboken är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega. Den ska vara enkel att slå upp specifika frågor i och bistå med att stötta personal i deras olika insatser, säger Sabina Gušić, som skrivit boken tillsammans med Ida Gunge och Johan Andersson.

Studier visar att uppåt 80 procent av ensamkommande barn och unga kan lida av posttraumatiskt stressyndrom och att självmord är mångdubbelt så vanligt som bland unga i stort. Metodhandboken utgår från ensamkommande barn och ungdomars specifika livssituation. Den bygger på aktuell forskning och intervjuer, fokusgrupper och workshops med ensamkommande unga och personal som arbetar med ensamkommande unga.

Ur boken En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga:

”Boken är ett svar på det rop som vi genom åren hört professionella uttrycka. Dessutom är boken också en dokumentation över allas vår gemensamma erfarenhet, så väl professionellas som ensamkommande ungas själva, genom åren. Det är ett resultat av det vi lärt oss tillsammans och det som vi behöver för att kunna fortsätta arbeta. På så sätt kan boken bäst förstås och ses som en mycket erfaren arbetskollega, en som bär med sig våra gemensamma kunskaper och erfarenheter, och som man kan gå till när man behöver mer råd eller stöttning i sitt arbete.”