Äldreomsorg

Halverad risk att sprida smitta som vaccinerad

Det är inte helt riskfritt att umgås nära en vaccinerad person. En ny studie visar att det är hälften så stor risk att personen ska föra vidare smitta efter en dos. Foto: Getty Images

En ny brittisk studie visar att risken för att en person som är vaccinerad mot covid-19 ska sprida smitta till andra är nästan 50 procent, jämfört med en ovaccinerad person. Det rapporterar BBC News.

En ny brittisk studie visar att risken för att en person som är vaccinerad mot covid-19 ska sprida smitta till andra är nästan 50 procent, jämfört med en ovaccinerad person. Det rapporterar BBC News.

Vaccinets effekt skyddar inte till hundra procent, men det skyddar väl mot allvarlig sjukdom och död. Vid Folkhälsomyndighetens pressträff kl 14 den 29 april sa Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten att de fortfarande inte riktigt vet hur mycket en vaccinerad person kan föra smittan vidare. 

Enligt den nya studien som BBC News presenterar är det nästan hälften så stor risk att en vaccinerad person för smitta vidare efter en dos, jämfört med en ovaccinerad person. Studien är gjord av den brittiska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten och har ännu inte granskats av andra forskare. 
I studien ingick 57 000 icke-vaccinerade personer i 24 000 olika hushåll som bodde tillsammans med en person som hade fått en dos av Pfizer-Biontechs eller Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Utfallet om övriga i hushållet blev smittade inom 14 dagar jämfördes sedan med närmare en miljon kontakter till personer i hushåll som inte hade vaccinerats.

Vecka 17 hade 2 315 565 personer vaccinerats med minst en dos i Sverige, 89 procent är fullvaccinerade på SÄBO och 71 procent av de som har hemtjänst.