Skyddat boende

Hälften av alla kvinnor har utsatts för våld

Roks ordförande Jenny Westerstrand. Foto: Roks

55 procent av alla kvinnor har någon gång utsatts för våld av en man och 10 procent har utsatts för våld av en man som de just nu lever tillsammans med. 

55 procent av alla kvinnor har någon gång utsatts för våld av en man och 10 procent har utsatts för våld av en man som de just nu lever tillsammans med. Det visar en ny studie från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, och Örebro universitet.

Den nya studien Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld, visar på omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige. Det är den första i sitt slag på över 20 år, då föregångsstudien Slagen Dam presenterades. Roks ordförande Jenny Westerstrand har varit med och tagit fram de båda studierna:

– Vi ser att våldet inte har minskat, trots extremt mycket politiskt tal om frågan under dessa 20 år. Vi ser mer rapporterat sexuellt våld och att unga kvinnors utsatthet har ökat. Vi ser också att våld utövas i alla möjliga relationer och på alla möjliga arenor. Det ger en dyster bild, minst sagt, av att växa upp till kvinna i Sverige. Hur är det möjligt att detta får fortgå?

Den nya studien visar att: 
55 % av alla kvinnor har utsatts för våld av någon man efter sin 15-årsdag. 
45 % av alla kvinnor har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med. 
80 % av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man.
10 % av kvinnor som just nu lever ihop med en man har utsatts för våld av honom.
37 % har utsatts för våld från en tidigare make eller sambo.
37 % av de kvinnor som lämnat en våldsam man har utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp efter separationen.
24 % har blivit hotade med våld ansikte mot ansikte efter separationen. 
9 % har blivit hotade via telefon eller digitalt.
14 % av mammorna har utsatts för våld i samband med umgänge med gemensamma barn.

– Fler än var tredje kvinna som lämnat en våldsam relation fortsätter att utsättas för våld efter separationen. Inte sällan sker det vid tillfällen då kvinnan tvingas lämna över barnet för umgänge med pappan. Vilket oerhört misslyckande av samhället, säger Jenny Westerstrand.

Om studien
Kvinnors trygghet är en studie där 15 000 kvinnor i åldrarna 18-86 år fick svara på frågor med en svarsfrekvens på 44 procent. Studien presenteras i samband med Orange Day den 25 november som är den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.