NPF

Greta Thunberg hittade mening i miljöfrågorna

Kända klimataktivisten Greta Thunberg har alltid varit öppen med sin asperger-diagnos. Foto: Julio Etchart.

Greta Thunberg var en av talarna på ett webinarium inom projektet Hela spektrat som arrangerades av Min stora dag och Autism- och Aspergerförbundet. Hon hade bjudits in för att tala om sin asperger-diagnos.

Greta Thunberg var en av talarna på ett webinarium inom projektet Hela spektrat som arrangerades av Min stora dag och Autism- och Aspergerförbundet. Hon hade bjudits in för att tala om sin asperger-diagnos.


Innan Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet gick hon knappt i skolan och satt mest inne på sitt rum.

– Jag mådde dåligt och pratade inte ens. Jag fick till och med diagnosen selektiv mutism. Jag gick knappt utanför dörren och hade även OCD med diverse tics. Men så blev jag engagerad i det här med klimatet och kände att jag måste agera själv för att det skulle hända något. Det var avgörande för mig, berättar hon.

Greta Thunberg var en av talarna på ett webinarium inom projektet Hela spektrat som arrangerades av Min stora dag och Autism- och Aspergerförbundet. Syftet med dagen är att bidra till en mer givande fritid och fler meningsfulla aktiviteter för barn med autism och aperger.

– Jag har många specialintressen, även om klimat och miljö är det största. Jag kan nörda in mig på saker, jag kan sitta en hel dag och läsa geografi. Att få göra något viktigt var det som gjorde att jag inte hamnade i ett mörker, säger Greta.

Hon lider inte av asperger – hon har det

Hon fick en gång frågan om hon lider av asperger. Då svarade hon att hon inte lider av det – hon har det.

– Det kan vara en styrka om man bara får rätt anpassningar. Jag tycker att det är konstigt att prata om diagnoser som sjukdomar och funktionsnedsättningar. Världen hade inte sett ut som den gör om det inte hade funnits personer med laserfokus som har tålamodet att nörda ner sig och få idéer.

Skolan och samhället i stort ser inte alltid barn som individer med olika styrkor. Alla fungerar inte på samma sätt eller lär sig på samma sätt. Det är som att mäta en fisks intelligens genom dess förmåga att klättra i träd, som man brukar likna det med.

En person med autism och asperger går ofta rakt på sak utan att linda in saker.

– Jag hatar kallprat, utan går direkt på det som ska sägas. Det är på gott och ont. Jag är ganska bra på att skapa dålig stämning, säger hon och skrattar.

Är en helt annan person idag

Greta Tunberg är en helt annan person idag än för tre år sedan när hon startade sin klimatresa. Om hon skulle ge ett råd till sitt yngre jag eller till någon annan med aperger eller autism så är det att ”Det blir bättre”.

– Det gjorde enorm skillnad för mig när jag hittade något som jag brann för. Du kan ta dig ur det om du får rätt förutsättningar och hjälp. Det är lätt att känna att inget spelar roll när allt är så ytligt och samhället inte prioriterar människan, välbefinnande eller planeten. Det är andra saker som prioriteras, snabba och kortsiktiga belöningar.

På frågan om vad pandemin har inneburit, bra och dåligt svarar hon:

– Pandemin har gett fruktansvärda konsekvenser med död och lindande. Det är en tragedi och ingenting annat.

Fakta om diagnoserna

Autismspektrumtillstånd är ett begrepp som används övergripande för autism och Aspergers syndrom.
Aspergers syndrom har samma kriterier som för autism när det gäller social interaktion (minst två av följande): Svårt att tolka och använda ansiktsuttryck, gester, ögonkontakt och kroppsspråk på ett förväntat sätt. Visar inget intresse för att leka med andra jämnåriga barn och söker inte spontant efter att dela glädje och intressen med andra. Nedsatt eller avvikande gensvar på andra människors känslor, eller bristande anpassning av beteendet till det sociala sammanhanget. 
De har ofta specialintressen som är onormalt i intensitet repetitiva beteendemönster, fixering av rutiner.
Autism skiljer sig från Aspergers genom att diagnosen även kan innefatta språklig, kognitiv och intellektuell funktionsnedsättning, men på flera olika nivåer. En del har ensidiga stereotypa rörelsemönster, motoriska manér och fascination av föremåls material, lukt och ljud.
Selektiv mutism klassificeras som en ångestdiagnos. Barnen har generellt ett fullt fungerande språk i hemmet tillsammans med familjemedlemmar, medan man inte klarar av att tala och svara i skolan eller andra sociala situationer.