Gratis kollektivresor för 5000 bilister i Örebro

Örebro region vill få fler människor att ställa bilen och ta bussen till jobbet istället, för att minska koldioxidutsläppen i regionen.

Foto: Getty Images

Örebro region vill få fler människor att ställa bilen och ta bussen till jobbet istället, för att minska koldioxidutsläppen i regionen.

För att nå sina energi- och klimatmål så måste Region Örebro få ner sina utsläpp av växthusgaser till 60 procent lägre än 2005 års nivåer.
För att klara av de här målen så måste många Örebroare förändra sina resvanor och lämna bilen hemma.

Region Örebro län ska skicka ut erbjudandet att prova att åka kollektivt till 55 000 bilister, och av de som ansöker så kommer 5000 väljas ut till testresenärer som kommer att få åka med länstrafiken utan kostnad i två veckor under vinter och våren 2018.

Det här systemet med erbjuda bilister att prova att åka kollektivtrafik har testats i andra regioner med gott resultat, där det visat sig att det här är lyckat för att få folk att ändra sina resvanor.

Sedan tidigare vet man att de arbetspendlare som byter till kollektivtrafik ofta förblir trogna kunder.

Related posts