Nyheter

Givandet till ideella organisationer ökade 2021

Charlotte Rydh är generalsekreterare på branschföreningen Giva Sverige.

Det är allmänheten som har stått för stabiliteten under pandemin, men nu visar siffror från det fjärde kvartalet 2021 att även företagens stöd verkar återhämta sig.

Det är allmänheten som har stått för stabiliteten under pandemin, men nu visar siffror från det fjärde kvartalet 2021 att även företagens stöd verkar återhämta sig. Branschorganisationen Giva Sverige presenterar en prognos för 2021.

– Svenskarna har visat ett stort engagemang och en vilja att bidra till de ideella organisationernas arbete under pandemins andra år, vilket är fantastiskt att se. Allmänhetens engagemang och förtroende för civilsamhället är stort och stabilt, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige i ett pressmeddelande.

Giva Sveriges prognos för 2021 visar att de totala intäkterna från gåvor och bidrag väntas bli högre än 2020. Då samlades totalt 9,2 miljarder kronor in av medlemsorganisationerna.

Hela 66 procent av organisationerna uppger en ökning av insamlade medel för 2021 jämfört med 2020. Drygt en fjärdedel bedömer att intäkterna från gåvor och bidrag blir oförändrad och 7 procent förutspår en minskning.

Intäkterna från företagens gåvor och bidrag minskade under 2020. Det var väntat, då många företag drabbades hårt av pandemin och behövde minska sina åtaganden snabbt. Nu verkar företagens engagemang återvända. Prognosen visar att 51 procent tror på ökade intäkter från företag, jämfört med 29 procent under det tredje kvartalet.

– Företagen har varit mer försiktiga under pandemin vilket är naturligt, men det är glädjande att se att företagens engagemang finns kvar nu när restriktionerna släpper. Det finns många samhällsutmaningar där samarbeten och strategiska partnerskap mellan ideella organisationer och företag kan göra stor skillnad, säger Charlotte Rydh.

En av de organisationer som har sett en tydlig ökning är Göteborgs Stadsmission.

– Vi ser ett kraftigt ökat intresse från näringslivet i Västsverige att engagera sig i vår verksamhet och på så vis bidra till social hållbarhet i regionen. Coronapandemin har synliggjort behovet av stöd till människor i utsatthet och gjort att vår verksamhet har fått ökad uppmärksamhet. Vi har dessutom jobbat strukturerat mot företag under en längre tid och ser en tydlig effekt av det arbetet, säger Tomas Carlström marknadschef på Göteborgs Stadsmission.