Nyheter

Generaldirektör leder utredning om relationsvåld

Nils Öberg ska analysera hur verksamma insatser som sker mot våldsutövare är och vilka effekter de får.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg ska utreda insatser mot män som utövar våld i nära relation.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg ska på regeringens uppdrag utreda insatser för män som utövar våld i nära relation.

Nils Öberg är utsedd till särskild utredare för återfallsförebyggande insatser för män som utövar våld mot närstående. Utredningen är en del av den nationella strategin som ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som regeringen beslutade om förra året.

 Nils Öberg ska i sin utredning analysera effekterna av insatser riktade mot våldsutövare och föreslå hur insatserna kan förbättras och stärkas. 

 Uppdraget ska redovisas före den 1 juni 2018.  Nils Öberg arbetar fram till dess parallellt med utredningen och sitt uppdrag för Kriminalvården.