Behandling

Gaya Pienitzka: Hypnosen öppnar upp för läkning

Gaya Pienitzka är hypnosterapeut och utbildar även andra genom företaget Lifecap. Foto: Jenny Fors.

Sexuella övergrepp skapar känslomässiga sår som man ofta behöver hjälp med att läka. Gaya Pienitzka har själv varit utsatt för övergrepp och hjälper nu andra, både genom terapi, e-terapi och att utbilda coacher och terapeuter.

Sexuella övergrepp skapar känslomässiga sår som man ofta behöver hjälp med att läka. Gaya Pienitzka har själv varit utsatt för övergrepp och hjälper nu andra, både genom terapi, e-terapi och att utbilda coacher och terapeuter. Det ger snabbt ringar på vattnet så att ännu fler kan få hjälp.

Efter Mee Too för två år sedan har Gaya Pienitzka reflekterat mycket över hur många det är som lider av sviterna efter sexuella trakasserier och våld.

– Många vet inte ens om att de bär på upplevelser som skulle behöva läka för att de ska kunna leva sitt liv fullt ut och känna sig trygga. Att ha blivit trakasserad och psykiskt nedbruten kan vara lika illa som att ha blivit utsatt för övergrepp, säger Gaya Pienitzka.

Hon berättar att gemensamt för de här personerna kan vara att de har dålig självkänsla, ser ner på sig själva och inte tror att de är värda något.

– Ofta kompenserar de detta genom att bygga upp ett bra självförtroende, bli framgångsrika och jobba hårt. Det har hänt att personer söker hjälp för stress, men sedan kommer det fram under terapin att de har ett stort självförakt. De tycker att de inte är värda att älska och har svårt med tillit.

Gaya Pienitzka har hjälpt ett tusental klienter, varav ett trettiotal män, sedan år 2000 då hon grundade Lifecap.

Hon bestämde sig för att utbilda sig till terapeut när hon själv blev hjälpt att komma över en traumatisk händelse.

– Jag var i 16-årsåldern när jag blev utsatt för en gruppvåldtäkt av två män. Jag hade flyttat från Stockholm till Jönköping och när jag sökte upp sjukvården minns jag hur sjuksköterskan mönstrade mig uppifrån och ned. Det var som att hon tyckte att jag var mer lössläppt för att jag var från Stockholm.

Åren gick och Gaya utbildade sig till systemvetare, bildade familj.

– Det här med intimiteten funkade inte riktigt. Jag höll alltid en viss distans och jag tänkte att det måste vara något som är fel. Att den här traumatiska händelsen skulle ha något att göra med det hade jag ingen tanke på. Det var ju så länge sedan och det var inget jag gick och tänkte på. Jag sökte hjälp hos två olika psykologer som avfärdade mina problem med att det var vanligt att samlivet blev lidande under småbarnsåren.

Det var en väninna till Gaya som tipsade om terapeutisk hypnos, något som hade fungerat bra för henne.

– Jag testade det, en behandling på tre timmar där jag fick gå ned i ett avslappnat tillstånd. Det första som kom till mig var den här våldtäkten. Vi gick igenom händelseförloppet och framförallt det beslut jag hade fattat på ett undermedvetet sätt under händelsen. Det var att män är farliga och dem ska jag hålla på avstånd.

Under terapin grät hon och nästan kräktes när hon fick återuppleva det fruktansvärda. Men det var också fantastiskt för henne att få förstå hur hårt de här spåren hade suttit, att hon hade levt efter just det här dolda beslutet.

– Jag fick möta mitt 16-åriga jag och omvärdera mitt beslut. Jag kom till insikt om att det var just de här två männen jag aldrig skulle låta komma nära, men det gäller inte för min man och andra män.

Hon fick också chans att säga till den yngre upplagan av sig själv att hon inte hade någon skuld i det som hände.

– Jag hade ingen kort kjol eller var särskilt berusad, men man lägger ändå en viss skuld på sig själv. Jag borde inte ha varit på den där platsen, vid den tidpunkten, helt ensam. Hur kunde jag vara så godtrogen? Men under terapin så kunde jag ärligt säga till mig själv att jag helt enkelt varit på fel plats vid fel tillfälle. Dessutom var de två starka män.

Efter sessionen tog det en tid att smälta det hela, men sedan märktes en stor förändring.

– Jag mådde bra och hade äntligen blivit fri. Men om de här psykologerna som jag var till först inte fattade något av det här, hur ska då folk kunna bli hjälpta? Jag tänkte på alla som har utsatts för incest. De måste ha ännu svårare att bearbeta de händelser som de har blivit utsatta för.

Studier visar att hypnosterapi är väldigt effektivt för att behandla olika trauman. Genom att försätta en person i djup avslappning kommer man närmare traumat och man är också mer mottaglig för omprogrammering.

Gaya Pienitzka bestämde sig för att själv utbilda sig till energiterapeut, som det hette då. Det här var helt enkelt för bra för att inte försöka sprida vidare. Hon började i liten skala och utökade verksamheten till att även omfatta utbildning av nya terapeuter.

– Företaget där jag hade gått utbildningen lade ned och jag fick ta över deras utbildningar. Sedan började jag fundera hur man skulle kunna hjälpa ännu fler och vi började ta fram internetbaserad terapi. Då blir terapin mer lättillgänglig och även billigare för klienten.

Nu har Lifecap flera e-terapier som även täcker in mer än trauma. Både för kurser och för terapier hyr Gaya in terapeuter med olika inriktningar. De har själv erfarenhet av att ha tagit sig igenom den sortens problem. Madeleine Swartz är specialiserad på stress-, relations- och medberoendeproblematik. Åsa Nilsson hanterar ångest och högkänslighet. Gunnar Espling är specialiserad på sorgbearbetning.

E-terapierna fungerar så att man kan sitta hemma och lyssna igenom ett avsnitt om dagen i tio dagar. De finns både som kognitiv beteendeterapi och med inslag av hypnos eller ledd meditation. För varje gång kommer man djupare ned i avslappning, men liksom i den personliga hypnosterapin så är man vaken och fullt medveten om vad man säger och gör. Man har bara nått ett dåsigt stadium där hjärnan aktiverar så kallade thetavågor. Alfavågor är vågor av lätt avslappning och deltavågor produceras under djup sömn. Thetavågor är alltså gränsen mellan sömn och vakenhet. Det finns också betavågor som är en intensiv aktivitet.

Utan hypnosen skulle man inte komma åt den underliggande händelsen som ligger och skaver, ofta undermedvetet. Gaya berättar om en kvinna som plötsligt kände avsmak för sin man när han blev en bit över 50. Hon hade varit utsatt för ett sexuellt övergrepp oralt i yngre år och under hypnosterapi fick hon se mannens rynkiga bringa. Hennes undermedvetna beslut att hålla sig borta från män som såg ut på det sättet gjorde nu att hon inte kunde hantera sin egen mans begynnande rynkor på överkroppen.

En annan lite yngre kvinna hade problem med närhet och fick inte ordning på sina relationer. Under hypnos började hon att berätta om en händelse när hon var i 14-årsåldern och gjorde ordning en häst i stallet inför en ridtur. Hon steg upp, red ut och en bit bort träffade hon en man som höll en karta i handen och stod bredvid en röd skåpbil. Sedan blev det svart. Vid nästa session beskrev hon att hon stod på stallbacken med kläderna och håret i oordning. Hon fick hjälp med hästen och skyndade direkt hem.

– Vid varje tillfälle som vi träffades kunde hon pussla ihop händelsen, från två håll och i lagom stora portioner. Hennes självbevarelsedrift tillät inte mer och hade också fått henne att förtränga det som hade hänt.

Många har också problem med ångest, fobier eller annat och den händelse som ligger bakom behöver inte vara av sexuell natur. Gaya berättar om en kvinna som tyckte att hon var så äcklig, hon hade mani på att duscha och tvätta sig och trodde att ingen skulle kunna tycka om henne.

– Det visades sig att när hon bara var två år gammal fick hon vara med sin fyra år äldre bror och hans kompis och leka. Hon var väldigt förtjust i den där kompisen och var så glad att hon för en gångs skull fick vara med i leken. Rätt som det är så bajsade hon i blöjan och kompisen utbrister ”Usch, vad äcklig du är!”. En sådan till synes obetydlig händelse kan sätta stora spår ifall personen i det tillfället är under stark känslomässig inverkan. Just att hon var så förtjust i den där killen gjorde att hon kände en sådan förnedring av hans ord.

De män som Gaya har hjälpt med sina psykiska problem som bottnar i sexuella övergrepp har ofta blivit utsatt av en släkting eller vän till familjen, men också av idrottslärare eller tränare som pojken har haft förtroende för.

– Att förövaren under lång tid har byggt upp ett förtroende innan övergreppen ger en enorm skuld och skam, även gentemot föräldrarna som ju ofta är känslomässigt involverad i relationen, säger Gaya.

Hon drev också ett behandlingshem år 2005-2010 på Lindormsnäs gård. Detta ihop med en man som hon träffade efter sin skilsmässa. Dit kom ofta killar med kriminellt förflutet och beroendeproblem. Ofta var det något traumatiskt i barndomen som hade hänt och då kunde Gaya hjälpa till att plocka fram det genom hypnosterapi.