Funktionsvariation

Funktionsstödsnämnden i Malmö ger ut pris

I augusti 2019 inrättade funktionsstödsnämnden i Malmö stad Eleonorapriset för att hedra och uppmärksamma initiativ som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för Malmöbor med funktionsnedsättning. Nu är första vinnaren utsedd.

I augusti 2019 inrättade funktionsstödsnämnden i Malmö stad Eleonorapriset för att hedra och uppmärksamma initiativ som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för Malmöbor med funktionsnedsättning. Nu är första vinnaren utsedd.

Eleonorapriset är uppkallat efter Eleonora Aldin. Eleonora föddes med en sällsynt genmutation som ledde till omfattande funktionsnedsättningar och vårdbehov. Eleonora dog tre och ett halvt år gammal. Eleonoras föräldrar har varit delaktiga i framtagandet av priset och genom att uppkalla det efter Eleonora uppmärksammas personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

På funktionsstödsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 november beslutades att Eleonorapriset 2019 ska tilldelas Martina ”ZMackis” Zandelin med följande motivering.

Martina ”ZMackis” Zandelin tilldelas Eleonorapriset 2019 för sitt engagemang i att sprida medvetenhet, bekämpa fördomar och visa hur ett liv med funktionsnedsättning kan se ut. Martina vloggar och visar i sociala medier sin vardag i Malmö för omvärlden. Hon främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning genom att generöst dela med sig av sina erfarenheter, och på ett inspirerande sätt sprider hon kunskap och tacklar fördomar. Martina är en inspiration för alla Malmöbor!

Totalt inkom 44 nomineringar av pristagare till Eleonorapriset 2019. Samtliga nominerade uppfyller kriterierna för Eleonorapriset och har alltså på ett eller annat sätt utfört insatser för att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar. De har alla bidragit till ett inkluderade och mer tillgängligt samhälle för alla.

Priset kommer att delas ut den 3 december på den Internationella funktionshinderdagen, klockan 13.00 i Pelarsalen i Malmö stadshus, August Palms plats 1.

– Jag vill rikta ett stort grattis till Martina – Eleonoraprisets första pristagare. Martina är en inspiration för alla Malmöbor! Genom att sprida kunskap och tackla fördomar främjar hon rätten till lika värde och livsmöjligheter för människor med funktionsvariationer i vår stad. Jag vill också lyfta samtliga nominerade, som också ska tackas för sitt föredömliga arbete, säger Roko Kursar (L), ordförande i funktionsstödsnämnden.

– Alla som har nominerats till priset är givetvis värdiga vinnare men vi måste välja en och Martina Zandelin visar på ett väldigt tilltalande och inspirerande sätt hur det är i vardagen för många personer med funktionsvariationer. Priset är ett fantastiskt sätt för Malmö stad att hedra Eleonoras minne, men också ett sätt att inspirera och uppmärksamma fler initiativ som arbetar med och för personer med funktionsvariationer, säger Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), 1:e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.