FUB: Brister i LSS-bostäder ökar risken för våld

Åratal av larmrapporter från ansvariga myndigheter och intresseorganisationer måste tas på allvar. FUB vill se ett LSS-lyft snarast.
FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl

Åratal av larmrapporter från ansvariga myndigheter och intresseorganisationer måste tas på allvar. FUB vill se ett LSS-lyft snarast.

Brister i personalbemanning, chefer som inte finns på plats för arbetsledning i kombination med personal som saknar nödvändig kunskap, ökar allvarligt risken för både de boende och personalen i LSS-bostaden, menar Riksförbundet FUB. Åratal av larmrapporter från ansvariga myndigheter och intresseorganisationer måste tas på allvar. FUB vill se ett LSS-lyft snarast.

– Mordet i förra veckan på en ung anställd i en LSS-bostad i Enköping är en oerhört tragisk händelse, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Vi blir på nytt varse problemen med otillräcklig bemanning och chefer som är frånvarande eftersom de har ansvar för alltför många verksamheter. Kunskapsnivån hos personal som arbetar i LSS-bostäder är dessutom ofta låg.

Socialstyrelsen presenterade i mars 2021 rapporten ”Kompetens i LSS-boende”, resultatet av ett regeringsuppdrag. Socialstyrelsens kartläggning visar att en alldeles för stor andel av personalen i bostäder enligt LSS saknar grundutbildning för sitt arbete. Tillgången till kompetensutveckling brister. Det finns ett stort behov av att stärka kompetensen inom så grundläggande områden som vad det innebär att ge stöd och service enligt LSS, vad olika funktionsnedsättningar som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning och autism innebär, bemötande samt kommunikation.

Bristande bemanning, frånvarande chefer och låg kunskapsnivå hos baspersonalen medför risker för dem som bor i en LSS-bostad. Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, tillsyn av bostad enligt LSS, visar att olagliga tvångs- och begränsningsåtgärder tar vid där kompetens och rätt förutsättningar saknas.

Dessa dåliga förutsättningar ökar också risken att personalen utsätts för våld.

– FUB efterlyser kraftfulla åtgärder, säger Christina Heilborn. Ett nationellt kompetenslyft för personal i LSS-bostäder måste omgående förverkligas, enligt Socialstyrelsens förslag. Medel behöver även avsättas i statsbudgeten för att realisera Socialstyrelsens nyligen presenterade förslag om ett nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Related posts