Nyheter

Friendsrapporten 2020: En fjärdedel utsätts för kränkningar i skolan

Majoriteten av barn och unga saknar inflytande över trygghetsarbetet i skolan.

En fjärdedel av eleverna i årskurs 3-6 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev och känner sig ensamma i skolan. 

En fjärdedel av eleverna i årskurs 3-6 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev och känner sig ensamma i skolan. Det visar den senaste Friendsrapporten. Närmare hälften av eleverna upplever att personalen inte gör något åt saken.

– Det finns en normalisering kring mobbning i våra barns vardag, där mobbning tillåts fortgå både i skolan och i samhället. Vuxna fortsätter att utesluta barn och unga från att kunna påverka sin egen situation. Vi behöver bli mer ödmjuka och inlyssnande i vår inställning till barn och ungas perspektiv samt att faktiskt ta barnens perspektiv, åsikter och erfarenheter på allvar. Det finns en stärkande kraft i att bli lyssnad till och tagen på allvar som vi vuxna med ganska enkla medel kan bidra till, säger Maja Frankel, Generalsekreterare på Friends.

I en undersökning nyligen gjord av Friends i samarbete med spelappen Flarie, svarar cirka vart tredje barn att man inte har berättat för någon om sin utsatthet på nätet under Coronapandemin. De flesta svarar att de skulle vilja att vuxna pratar med dem om vad de ska göra om de blir utsatta på nätet eller ser någon bli utsatt. Förståelsen och kunskapen kring vad kränkningar och mobbning är, visar undersökningen är väldigt låg. Det tydliggör vikten av att vuxna sätter sig in i de forum där barn och unga är och spenderar en stor del av sin tid.

– 1: a januari 2020 markerade en viktig milstolpe när barnkonventionen i kraft som lag i Sverige och därmed tydliggjorde barnens rätt att höras och påverka det som påverkar dem tex trygghet i skolan. Det är dags att staten och alla lokala beslutsfattare förstår allvaret och tar kritiken på allvar. Detta ska vara en högt prioriterad fråga som måste ges bra förutsättningar för att det ska kunna få ett genomslag på alla nivåer, fortsätter Maja Frankel.

Resultat i korthet:

Kränkningar

26 % i årskurs 3-6 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev

22 % i årskurs 6-9 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev
Ensamhet

Åk F-3: 25 % svarar att de brukar vara oroliga för att bli ensamma på rasten

Åk 3-6: 26 % svarar att de alltid, oftast eller ibland känner sig ensamma i skolan
Åk 6-9: 16 % svarar att de alltid, oftast eller ibland känner sig ensamma i skolan
Trakasserier

Vanligaste grunden för trakasserier (Åk 3-6)

1. Etnicitet 21 %

2. Vem du blir kär i 16 %
3. Att du är tjej eller kille 13 %

Vanligaste grunden för trakasserier (Åk 6-9)

1. Etnicitet 16 %
2. Kön 13 %
3. Funktionsnedsättning 12 %

Otrygga platser 3-6

1. Toaletter 21 %

2. Omklädningsrum 18 %
3. Korridor 6 %

Otrygga platser 6-9

1.Toaletter 16 %
2.Omklädningsrum 12 %
3.Korridor 8 %

Agerande:

47 % av eleverna i årskurs 6-9 upplever att personalen aldrig, sällan eller ibland agerar när de märker/får veta att elever blir illa behandlade/kränkta


Förtroende för vuxna

11 % av eleverna i årskurs 3-6 som blivit utsatta för kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon.

24 % av eleverna i årskurs 6-9 som blivit utsatta för kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon.