Nyheter

Frälsningsarmén möter nya grupper hemlösa

Frälsningsarmén kan hjälpa ekonomiskt utsatta med att söka bostadsbidrag

Frälsningsarméns insamlingskampanj under mars månad fokuserar på att få in medel för arbetet för personer i hemlöshet.

Frälsningsarméns insamlingskampanj under mars månad fokuserar på att få in medel för arbetet för personer i hemlöshet. Det behövs resurser för att ge stöd åt hemlösa från flera olika grupper i samhället. Bland annat ökar antalet bostadslösa utan missbruksproblematik, men även personer som hamnat mellan stolarna mellan till exempel missbruks- och psykvården.

Frälsningsarméns vanligaste besökare med hemlöshetsproblem är fortfarande en man i 55-årsåldern med ett blandmissbruk, även om andelen kvinnor och äldre som står utan bostad ökar.

Medierna har den senaste tiden rapporterat att gruppen strukturellt hemlösa, som varken lider av missbruk eller psykisk sjukdom, ökar på flera håll i landet. Det handlar om allt från barnfamiljer till äldre kvinnor. Se till exempel Svt nyheter och P4 Stockholm.

I Stockholm utgör strukturellt hemlösa runt en fjärdedel av alla hemlösa, 660 av 2 400. I Göteborg och Malmö rör det sig om hälften – 2 500 av 5 000 respektive 1 000 av 2 000.

– Det märks att boendesituationen i Stockholm är akut. Vi möter allt fler personer som saknar egen bostad därför att de inte har de ekonomiska förutsättningarna. Det gäller både män och kvinnor och bland dessa finns även pensionärer som inte har råd att bo kvar i sina hyresrätter eller som av någon anledning fått lov att flytta ut och inte hittar någon ny bostad, berättar Daniel Back, chef för socialt arbete på Frälsningsarmén Templet i Stockholm.

Personer och familjer i hemlöshet, som saknar allvarliga sociala eller medicinska problem har idag ingen självklar rätt att få hjälp av kommunernas socialtjänst för att hitta ett långsiktigt boende.

– Utmaningen för denna grupp är att man är ”tillräckligt” frisk för att inte få hjälp av socialtjänsten. Här finns just nu en lucka i systemet som vi känner av i våra hjälpverksamheter, säger Daniel Back.

Frälsningsarmén kan hjälpa ekonomiskt utsatta med att söka bostadsbidrag, kontakta myndigheter etcetera, för att motverka att de hamnar i hemlöshet. När de redan saknar bostad kan det vara svårare att komma tillbaka på banan.

Expertmyndigheten Boverket menar nu att stat och kommuner måste hjälpa den växande gruppen strukturellt hemlösa. (Se Sveriges Radio 22 februari 2020)

Samtidigt planerar Stockholms stad att omvandla över 2 000 hyreslägenheter utanför innerstaden till bostadsrätter, vilket kan bidra till att det blir det ännu svårare att hitta ett boende med en lägre kostnadsnivå.

Frälsningsarmén möter människor som tillhör målgruppen hemlösa på ett 50-tal orter i Sverige och hjälper till med mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd, rådgivning, samtal och gemenskap. Ofta får kuratorer och andra hjälpa till med att tolka beslut från myndigheter och andra, och se till att de hjälpsökande får del av besluten.

Ett viktigt fokus är att hjälpa personer som hamnat mellan stolarna, mellan olika myndigheter och sociala verksamheter. Marsinsamlingen går under temat ”Hjälp en hemlös ett steg på vägen” och syftar till att få finansiella medel till arbetet med att ge stöd hela vägen – från gatan, via härbärge och samtal/behandling till ett eget boende och ett nytt liv.

– Vi utgår från en helhetssyn där målet är att upprätta människor i alla avseenden, fysiskt, psykiskt, andligt och socialt, säger Per-Uno Åslund, som är biträdande chef för Frälsningsarméns sociala division.