Funktionsvariation

Fortsatt stora hinder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Välfärdssamhället brister i sitt stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det visar verksamheten Personligt ombuds årliga rapport. En utveckling som skapar stor stress och oro hos målgruppen.

Välfärdssamhället brister i sitt stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det visar verksamheten Personligt ombuds årliga rapport. En utveckling som skapar stor stress och oro hos målgruppen.

Vårdpersonal som byts ut, intyg som kommer för sent och ett språkbruk och en attityd som gör att personen det berör inte själv känner sig delaktig i möten, som rör den egna situationen. Det är några av de problem som personer med psykiska funktionsnedsättningar möter i samhället. Det visar den sammanställning som Bräcke diakonis verksamhet Personligt ombud gör varje år. Tyvärr visar årets rapport att det fortfarande finns stora brister.

– Vi hoppas att rapporten ska bidra till ett samtal om vilka förändringar som behöver ske. Vår förhoppning är att de professionella kontakter som finns runt våra uppdragsgivare ska kunna bidra till stöd på det sätt som är tänkt. De flesta, om inte alla, professionella kontakter inom myndigheter och sjukvård har valt att arbeta med människor för att göra skillnad, säger verksamhetschef Anna-Lena Slibar.

Hon poängterar att det inte är enskilda individer som är problemet. 

– Det är viktigt att lyfta blicken och fundera över tillvägagångssätt, och i vissa fall även inbyggda brister i regelverk, både på individ- och samhällelig nivå, säger hon.

Rapporten visar just på de strukturella brister som finns men ger också tydliga exempel på enskilda händelser som skapat oro och stress för några av de personer som Personligt ombud möter.