Nyheter

Förstärkta insatser för att förebygga brott

Hela rättsväsendet stärks i regeringens budgetproposition för 2022. Foto: Getty Images.

Regeringen sätter av totalt 2,5 miljarder kronor för brottsbekämpning i budgetpropositionen för 2022. Det förebyggande arbetet får stora medel, liksom utbyggnaden av Kriminalvården.

Regeringen sätter av totalt 2,5 miljarder kronor för brottsbekämpning i budgetpropositionen för 2022. Det förebyggande arbetet får stora medel, liksom utbyggnaden av Kriminalvården.

Bekämpningen av gängkriminaliteten är en prioriterad fråga för regeringen som i budgetpropositionen för 2022 lägger hela 2,5 miljarder kronor på att stärka hela rättsväsendet.

– Det handlar om skärpta straff, bättre verktyg i brotts­bekämp­ningen och en fortsatt utbyggnad av Kriminal­vården, som får 800 miljoner 2022. De har en stor expansion framför sig; från 7 000 till 10 000 platser på 6-7 år, säger justitie­minister Morgan Johansson.

Man satsar också stora pengar på det brottsförebyggande arbetet. Från 2016 till 2024 ska antalet polisanställda ha ökat med 10 000. Och man ligger bra till, vid halvårsskiftet 2021 var man uppe i 7 000. Antagningarna på polishögskolan var 2020 uppe i 1 950, jämfört med en dipp 2010 på bara 141 stycken.

Regeringen föreslår en subvention till kommunerna på 484 miljoner för LVU-placering vid Statens institutions­styrelses (SiS) olika hem. Våldspreventiv förstärkning på SiS får 100 miljoner 2022.

– Våldsförebyggande rådet och Sluta skjut får 10 miljoner under 2022 för att fortsätta avhopparsatsningen, som började i Malmö där skjutningarna har minskat med två tredjedelar. Det är få personer som står för det värsta våldet, så varje person man kan få att hoppa av gör stor skillnad.