Första nationella undersökningen om matsvinn i offentliga måltider

Kartlägger hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden

Kartlägger hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden

Livsmedelsverket drar nu igång den första nationella kartläggningen av hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden. Resultaten blir ett viktigt underlag menar de för att stödja kommunerna att arbeta smart för att nå målet i Agenda 2030; att halvera matsvinnet till år 2030.

Idag vet vi inte hur mycket mat som slängs inom offentliga måltider, mat som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda. För att få en uppfattning om hur stort problemet är och hur det ser ut i olika typer av verksamheter går Livsmedelsverket nu ut med en enkät till landets alla kommuner.

– Kommunerna har allt att vinna på att minska sitt matsvinn, både ekonomiskt och miljömässigt. Första steget är att sätta upp mål för hur mycket svinnet ska minska och börja mäta hur mycket mat som slängs, säger Karin Fritz på Livsmedelsverket, som är projektledare för kartläggningen.

Livsmedelsverket frågar efter hur mycket mat som kommunerna slänger inom skolan, förskolan och äldreomsorgen under fem vardagar. Frågorna handlar om svinnet i köken, i samband med serveringen och hur mycket mat som skrapas av från tallrikar. Som stöd för de som svarar på enkäten har Livsmedelsverket tagit fram en särskild mätmetod för matsvinn i offentliga måltider.

– Med undersökningen vill vi ta reda på mer om var i kedjan och inom vilka verksamheter som det slängs mest mat. Det ger både oss och kommunerna kunskap om var det är viktigast att sätta in insatser för att minska matsvinnet, säger Karin Fritz.

Många som arbetar för att minska matsvinnet kan ha nytta av resultaten – från de som jobbar i köken och beslutsfattare i kommunerna, till nationella myndigheter och forskare. Redan idag mäter många kommuner sitt matsvinn. Nu får de möjlighet att jämföra sig med andra och följa utvecklingen nationellt.

– Vi hoppas att så många som möjligt väljer att svara på enkäten. Även de som bara har mätt vissa typer av matsvinn eller bara inom vissa verksamhetsgrenar har möjlighet att svara, säger Karin Fritz.Av: Annika Rådlund Källa: LIvsmedelsverket
Foto: Getty Images

Related posts