Forskningspengar till avstressande utemiljöer

SLU får tillsammans med flera samarbetspartners forskningspengar från Vinnova för att skapa avstressande utemiljöer. 
Foto: Erik Skärbäck

SLU får tillsammans med flera samarbetspartners forskningspengar från Vinnova för att skapa avstressande utemiljöer. 

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp har tillsammans med ett antal partner fått nära 10 miljoner kronor från Vinnova i forskningsmedel för ett samverkansprojekt med titeln Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet.

Medeln har beviljats ur Vinnovas steg 2 inom innovationsprogrammet för hållbara städer. Med miljöupplevelser, särskilt grönska och naturintryck, ska arbetsplatser göras mer avstressande, trivsamma och stimulerande.

Fastighetsägarna avsätter ytterligare 10 MSEK i medfinansiering. De skall under 2018 och 2019 analysera förbättringsbehov, skissa, projektera och i några fall även genomföra miljöförbättringar, i pågående eller planerade projekt, enligt en modell för restorativa arbetsplatser.

Sverige ligger i forskningsfronten vad gäller studier av gröna miljökvaliteter och miljöupplevelsers påverkan på människors välbefinnande. Resultaten visar att vi med lämplig kombination av gröna kvaliteter trivs bättre, har bättre kortminne och koncentration och visar mer empati gentemot varandra, vilket förväntas ge bättre samarbete och arbetsresultat.

Målet är främst social hållbarhet, men åtgärderna gynnar även ekologisk och klimatmässig hållbarhet. Efter steg 2 räknar parterna och Vinnova med att modellen är så utprovad att den i ett steg 3 kan användas vid certifiering av restorativa arbetsplatser.

Bland samarbetspartner i projektet finns Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Karolinska institutet, Region Skåne, SLU Movium och Akademiska Hus.

Related posts