Behandling

Förbättringar i patientlagen i fokus under Sveriges första Patientriksdag

Den 7 maj genomfördes landets första Patientriksdag på Norra Latin i Stockholm. Några av landets tyngsta patientförbund; Riksförbundet HjärtLung, Astma-och allergiförbundet, Neuro, Blodcancerförbundet samt Huvudvärksförbundet, tillsammans med politiker och delar av professionen arbetade under dagen fram 20-tal förslag kopplade till patientlagen i detta helt nya forum.

Den 7 maj genomfördes landets första Patientriksdag på Norra Latin i Stockholm. Några av landets tyngsta patientförbund; Riksförbundet HjärtLung, Astma-och allergiförbundet, Neuro, Blodcancerförbundet samt Huvudvärksförbundet, tillsammans med politiker och delar av professionen arbetade under dagen fram 20-tal förslag kopplade till patientlagen i detta helt nya forum.


Ambitionen är att detta nya forum ska bli återkommande varje år, och att för varje år
lyfta nya teman. Detta första år var temat patientlagen. Genom gruppdiskussioner och ett påverkanstorg diskuterades tre områden i patientlagen som ofta är föremål för diskussioner. I grupper diskuterades förbättringsförslag och utrymme gavs att komma med ytterligare idéer.

Socialminister Lena Hallengren fanns på plats för att tala. Andra talare var Jean-Luc afGeijerstam, generaldirektör för myndigheten Vårdanalys, Acko Ankarberg Johansson(KD), ordförande för socialutskottet och Anna Nergårdh, regeringens utredare för ”God och nära vård”. Ytterligare ett antal politiker och myndighetsföreträdare var också på plats.

Tre konkreta förslag lyftes fram som extra prioriterade i det fortsatta arbetet med att stärka och tydliggöra patientens ställning;

• Hälsoplanen måste integreras i journalen

• Vården måste i större utsträckning vara personcentrerad för att kunna öka tillgängligheten för kroniskt sjuka

• En översyn bör göras för att utreda om sanktioner och andra påtryckningsmedel kan stärka patientnämndernas arbete

– Det är väldigt tydligt att patientens röst är alldeles för svag. Det måste till en förändring i kulturen kring hur patienter involveras i vården. Utöver detta behöver ett antal rutiner finnas på plats för att följa upp och säkerställa att lagens mening efterlevs, säger medlemmarna i Patientriksdagen rådsgrupp.