Nyheter

”För låg höjning av ersättningen för personlig assistans”

Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör Vårdföretagarna som ställer sig kritisk till en höjning av assistansersättningen på enbart 1

Vårdföretagarna missnöjda med den 1,5 procent höjning av assistansersättningen som Vänsterpartiet överenskommit med regeringen idag.   

Vänsterpartiet har idag gett beskedet att de kommit överens med regeringen om att höja ersättningen för personlig assistans. Höjningen är på 1,5 procent per år från i år samt under de kommande två åren. En alldeles för låg höjning menar Vårdföretagarna.

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen medverkat till en uppräkning av schablonbeloppet för assistansersättningen med 1,5 procent eller 4,4 kronor per år de kommande tre åren, att jämföra med dagens 1,05 procent vilket motsvarar 3 kronor.

– Med den här reformen ger vi förutsättningar för en förbättrad kvalitet både för dem som behöver personlig assistans och för dem som arbetar som personliga assistenter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. Branschen personlig assistans.

Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, är glada för höjningen men kritiska till den låga procentsatsen.

– Vi välkomnar den aviserade höjningen men den är för låg. Även personliga assistenter måste ha rätt till löneökningar i nivå med övrig arbetsmarknad. Med Vänsterpartiets besked i dag kommer ersättningen för personlig assistans höjas med 4,05 procent totalt under tre års tid. Arbetsmarknadens parter har tidigare i år kommit överens om det så kallade märket med löneökningar på 6,5 procent för motsvarande period. Det innebär att våra medlemsföretag även fortsättningsvis kommer ha svårt att öka lönerna i nivå med övrig arbetsmarknad, vilket man önskar kunna göra, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Assistansersättningen är företagens enda intäkt för att tillhandahålla personlig assistans. Företagen får pengar enligt en ersättning per timme som regeringen beslutar om. Idag är den 291 kronor per assistanstimme. Ersättningen ska betala assistentens lön och andra kostnader som arbetsgivaravgifter, pensionsavsättningar till medarbetare, utbildning och handledning bland mycket annat.

– Den situation vi nu befinner oss i är inte hållbar, om vi i framtiden ska kunna fortsätta erbjuda assistans av god kvalitet och med schyssta villkor. Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal beställde så sent som i maj 2017 en branschanalys av konsultföretaget KPMG. Deras analys visar att marginalerna i branschen är små och att konsekvenserna av ännu en låg höjning av assistansersättningen kommer att bli katastrofala för företagen och deras anställda, menar Inga-Kari Fryklund

Branschen själva menar att så många som 7 av 10 företag kommer tvingas avveckla sin verksamhet inom två år, om ersättningen inte höjs i nivå med de kollektivavtalade lönerna.