Nyheter

Folkhälsomyndigheten pausar Astra Zenecas vaccin

Astra Zenecas vaccin

– Beslutet är en försiktighetsåtgärd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Efter rapporter om blodproppar ska biverkningarna efter Astra Zenecas vaccin utredas av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat om att pausa användningen i Sverige. 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Inget fall har rapporterats in i Sverige.

Flera länder har valt att stoppa eller pausa Astra Zenecas vaccin och nu pausar även Sverige vaccinet efter beslut från Folkhälsomyndigheten.

– Beslutet är en försiktighetsåtgärd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen.

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger Anders Tegnell.