Nyheter

Fler utbildningsplatser krävs på socionomprogrammen

Veronica Magnusson

Fyra av fem Socialchefer vill att Sverige utbildar fler Socionomer.

Det behövs fler utbildningsplatser så att fler kan utbilda sig till socionom. Det anser fyra av fem socialchefer, enligt en undersökning från Vision. Cheferna efterlyser också fler möjligheter att utbilda sig på distans. Behovet är stort, inte minst i Norrlands inlandskommuner.

Personalomsättningen inom socialtjänsten är hög och alltför få söker utlysta tjänster. Bristen på personal leder till en hög arbetsbelastning och en ohälsosam arbetsmiljö, vilket i sig leder till ett sämre stöd för den som söker socialtjänstens stöd.

Vision har i en undersökning ställt frågan i vilken utsträckning socialcheferna anser att det behöver utbildas fler socionomer för att klara verksamhetens rekryteringsbehov.

Resultatet visar att:

Fyra av fem socialchefer instämmer i hög grad eller helt att socionomprogrammen behöver utbilda fler socionomer. Närmare tre av fyra socialchefer anser också att det behövs ökade möjligheter för människor att utbilda sig till socionom på distans.

-Regeringens utlovade budgetsatsning på fler platser på samhällsnyttiga utbildningar måste omfatta socionomutbildningen. Behovet av att rekrytera socionomer till socialtjänsten och andra verksamheter är och kommer fortsättningsvis att vara stort. Därför behöver fler få möjlighet att utbilda sig, inte minst på distans, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Behovet av arbetskraft är stort. Bara under det senaste året var över 1700 tjänster som socialsekreterare utannonserade, enligt Arbetsförmedlingen. Enligt Universitet och Högskolerådet var det drygt 8000 personer som sökte socionomprogrammet som förstahandsval till höstterminen 2017. Strax över 2000 blev antagna.