Fler unga långtidsarbetslösa ska få ett nytt jobb hos Samhall

Samhall ska i år anställa 1100 fler långtidsarbetslösa än 2016.

Monica Lingegård

Samhall ska i år anställa 1100 fler långtidsarbetslösa än 2016.

Fler unga ska få jobb i Samhall, under 2017 ska 3100 långtidsarbetslösa personer få en utvecklingsanställning i bolaget. Samhalls regeringsuppdrag har därmed utökats med 1 100 anställningar från 2016 års uppdrag.

Främst är det unga vuxna under 30 år som ska prioriteras i Samhalls uppdrag att skapa utvecklingsanställningar för långtidsarbetslösa personer. 

Bakgrunden till det utökade uppdraget är att Samhall har varit framgångsrika i att skapa möjligheter för långtidsarbetslösa personer med funktionsnedsättningar att utvecklas genom arbete och få fäste på arbetsmarknaden. Under de senaste åren har var tredje person som fått en utvecklingsanställning hos bolaget gått vidare till ett annat arbete inom ett år. Detta trots att målgruppen i snitt har varit borta från arbetsmarknaden i mer än 10 år före sin utvecklingsanställning.

I den nya ägaranvisning som bolagsstämman antog den 30 januari stadgas att Samhall, utöver sitt ordinarie uppdrag, under 2017 skall erbjuda utvecklingsanställningar till minst 3 100 personer med långa tider utan arbete, där unga vuxna under 30 år ska prioriteras. En utvecklingsanställning innebär en tidsbegränsad anställning där medarbetare under ett år erbjuds ett anpassat arbete i något av Samhalls kunduppdrag. Ungefär en fjärdedel av arbetstiden fylls av utvecklings- och utbildningsinsatser.

– Det känns både kul och utmanande. Våra många kunder runt om i landet ger oss närmast unika möjligheter att bryta utanförskap och skapa nya vägar till arbete. Det utökade uppdraget är ett bevis på att vi lyckats väldigt bra under året som gått – men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Tvärtom så måste vi nu jobba ännu hårdare för att hitta bra och utvecklande jobb åt alla medarbetare, säger Monica Lingegård, vd för Samhall.

Uppdraget med utvecklingsanställningar sker vid sidan av de närmare 20 000 anställningarna för funktionsnedsatta som är Samhalls kärnuppdrag.

Fakta: Företaget Samhall AB

Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har 24 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju och en halv miljarder kronor.

Related posts