Nyheter

Fler samtal än någonsin till Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2019 i snitt besvarat 116 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare. På tio år har antalet samtal ökat med 75 procent.

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2019 i snitt besvarat 116 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare. På tio år har antalet samtal ökat med 75 procent.

Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen, besvarade under 2019 sammanlagt 42 405 samtal. I snitt blir det 116 samtal per dygn. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2018. På tio år har antalet besvarade samtal ökat med 75 procent.

En anledning till ökningen tros vara att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer under de senaste åren har fått större uppmärksamhet i samhället.

– Frågan synliggörs i media, och myndigheter och organisationer gör satsningar både för att uppmärksamma och motverka våldet. Det bidrar till att fler vågar berätta att de är utsatta för våld, säger Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet.

Nationellt centrum för kvinnofrid arbetar aktivt för att Kvinnofridslinjen ska bli känd. Under 2019 gjordes en extra satsning på marknadsföring på fler språk än tidigare och på kampanjer som riktade sig till dem som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

– Ökad kännedom om Kvinnofridslinjen leder till att vi får fler samtal både från våldsutsatta och från yrkesverksamma som behöver råd och stöd, säger Åsa Witkowski.

Under december månad var trycket som högst på Kvinnofridslinjen. Den 30 december besvarades 204 samtal vilket är den högsta siffran någonsin under ett dygn.

FAKTA:
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och vänner är också välkomna att ringa. Även personal inom till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter våldsutsatta kan ringa för att få stöd och rådgivning.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.