Nyheter

Fler riktade insatser kan minska suicid hos äldre

Rickard Bracken

Suicide Zero listar fyra insatser som kan motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Dessutom finns flera förbättringsområden som kommuner behöver utveckla.

Suicide Zero listar fyra insatser som kan motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Dessutom finns flera förbättringsområden som kommuner behöver utveckla.

Drygt sex av tio kommuner genomför insatser för att motverka ofrivillig ensam­het bland äldre. Samtidigt har få kommuner uppsökande verksamhet. Det visar en ny undersökning från organisationen Suicide Zero.

– Varje år tar nära 1500 människor i Sverige sina liv. Kommunernas insatser är viktiga för att få ner den siffran, inte minst på grund av att de genom sitt breda samhällsuppdrag möter stora delar av befolkningen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero i ett pressmeddelande.

Att kommuner ger stöd till riskgrupper, utbildar personal och åtgärdar risker i den fysiska miljön är exempel på åtgärder som har bevisad effekt för att förebygga självmord. 

I gruppen äldre män (85+) sker flest självmord i förhållande till antal personer. Orsakerna kan vara flera, till exempel försämrad livskvalitet i takt med stigande ålder och ofrivillig ensamhet. 

– För att motverka ofrivillig ensamhet är det nödvändigt att erbjuda någon form av riktade insatser för att fånga upp de som inte själva söker sig till aktiviteter. Om fler kommuner utvecklar sitt arbete kan liv räddas, och alla insatser är inte resurskrävande. Det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken.

Fyra insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
• Kartlägg befintliga insatser och aktiviteter för äldre personer.
• Stötta verksamheter och organisationer som arbetar med att främja socialt liv för äldre.
• Ta initiativ till mötesplatser för seniorer.
• Utbilda medarbetare inom äldreomsorgen i suicidprevention.

Övergripande förbättringsområden
• Kommunerna behöver en struktur för sitt arbete. Att utse en person som samordnar det suicidpreventiva arbetet och ta fram en handlingsplan är viktiga första steg.
• Kommunerna behöver säkerställa ett bra stöd för riskgrupper, såsom ensamma äldre, de som mår dåligt eller som är i missbruk. Detta kräver rutiner, utbildning av personal och samarbete med andra aktörer för att kunna erbjuda ett sammanhållet stöd utifrån individens behov.
• Ett utvecklingsområde för i stort sett alla kommuner är att analysera och åtgärda risken för självmord i den fysiska miljön, befintliga platser och nybyggnation.
• Insatser i skolan för att främja psykisk hälsa och förebygga självmord behöver utvecklas. Självmorden bland barn och unga har ökat och trenden måste brytas.