Fler barnfamiljer hemlösa

Malmö stads hemlöshetskartläggning visar att färre hushåll var hemlösa i Malmö i år jämfört med förra året, men att andelen hemlösa barnfamiljer ökar.

Foto: Getty Images

Malmö stads hemlöshetskartläggning visar att färre hushåll var hemlösa i Malmö i år jämfört med förra året, men att andelen hemlösa barnfamiljer ökar.

1488 hushåll var hemlösa i Malmö när den årliga kartläggningen av hemlöshet genomfördes. Det är en minskning från förra året vid samma tid, och sker samtidigt som Malmös befolkning totalt sett beräknats öka med 6200 personer mellan 2016-2017.

1752 vuxna och 1070 barn var hemlösa, och utvecklingen från 2016 visar att andelen barnfamiljer som är hemlösa ökat sedan tidigare mätningar.
Det mönster man sett att merparten av hemlösa Malmöbor inte har några andra problem än att de saknar bostad förstärks, 1029 av de vuxna hemlösa har det så, jämfört med 967 stycken 2016.
Den sociala hemlösheten, personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk är konstant och har varit likvärdig de senaste tio åren.
Andelen hemlösa som är födda i andra länder har ökat markant, från 54 procent år 2013 till 74 procent 2017. Och av de antal hemlösa vuxna som var födda i andra länder så har nästan hälften varit i Sverige kortare än tre år.

I maj i år genomförde Malmö stad en organisationsförändring, som bland annat innebär att kommunens socialtjänst samlas i en gemensam förvaltning och att kommunens fastighetskontor ansvarar för att ta fram lösningar efter bedömningar från arbetsamarknads- och socialnämndens behov.
Och under 2018 inrättar man en ny bostadsrådgivning, och bygger två moduler med 50 lägenheter vardera som är speciellt för barnfamiljer.
Fler ska anställas inom socialtjänsten, som ska arbeta uppsökande för att förebygga risken att vräkas. Det kommunala bostadsbolaget MKB ska de närmaste åren avsätta 200 lägenheter om året till socialtjänsten, och det privata bostadsbolaget Trianon avsätter 100 lägenheter.

Sedat Arif (S) kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst säger: Vi ser ett viktigt trendbrott med att antalet hushåll nu sjunker. Det är samtidigt mycket bekymmersamt att så många barnfamiljer flyttar till Malmö utan att de får någon bostad. Samtidigt som vi möter detta med egna åtgärder så är det en upprörande effekt av att så många kommuner slå länge inte velat ta ansvar.

Källa:mynewsdesk

Related posts